Uit de brand na weerlegging valse beschuldigingen

Een particulier wendde zich tot ons kantoor aangezien zijn huis volledig afgebrand was. Zijn verzekeraar weigerde om de schade te vergoeden. Volgens zijn verzekeraar zou cliënt zelf brand hebben gesticht in de woning om zo de verzekeringspenningen te kunnen ontvangen. Ook werd cliënt beschuldigd van het hebben van een hennepkwekerij, het niet-doorgeven van een verbouwing waardoor hij tijdelijk in een unit in zijn tuin woonde en van het doen van onjuiste mededelingen over de aanwezigheid van spullen in de woning. De verzekeraar baseerde dit standpunt op een eenzijdig rapport van een door haarzelf ingeschakelde expert.

Wij hebben namens cliënt een eigen deskundige ingeschakeld. Hem hebben we gevraagd om het rapport van de door de verzekeraar ingeschakelde expert goed onder de loep te nemen. Deze contra-expert kwam met een zeer kritisch oordeel over het rapport van de verzekeringsexpert. Hij ontdekte dat er op meerdere plaatsen bewijs ten gunste van cliënt was genegeerd en conclusies werden getrokken die op basis van de meest recente onderzoeksmethode helemaal niet getrokken mochten worden.

Tijdens een zitting heeft de verzekeraar het verwijt ten aanzien van de hennepkwekerij moeten intrekken omdat er slechts door de expert een blad was gevonden dat enigszins leek op een hennepblad, maar nog belangrijker omdat er geen

dak zat op de locatie waar de hennepkwekerij zich zou moeten bevinden én de stroom niet was aangesloten. Dit toont aan hoe slordig het rapport van de deskundige van de verzekeraar was. De overige verwijten werden door de verzekeraar gehandhaafd.

Uiteindelijk had de Rechtbank geen andere keus dan een derde expert in te schakelen om te bekijken wie van de twee experts nu gelijk heeft. Deze expert gaf een duidelijk oordeel; van verzwijging was geen sprake en ook voor brandstichting was geen bewijs te vinden. Wat wel de oorzaak van de brand was, blijft onbekend door de grote mate van destructie, maar dat komt voor rekening en risico van de verzekeraar. De Rechtbank wees de vordering van cliënt tot uitkering van de schade dan ook volledig toe.

De verzekeraar is nog in hoger beroep gegaan maar het Gerechtshof maakte tijdens een eerste zitting direct duidelijk dat de verzekeraar weinig kans van slagen had. Ook had zij geen goed woord over voor de handelswijze van de verzekeraar door allerlei afwijzingsgronden erbij te halen om haar zaak ‘sterker’ te maken, terwijl haar hoofdverwijt, van brandstichting, al in eerste aanleg door de expert van de Rechtbank onterecht bleek te zijn. De zaak werd dan ook geschikt tussen partijen en de nachtmerrie van cliënt was voorbij.

Doordat cliënt zich niet heeft neergelegd bij het eerste rapport van de deskundige, maar heeft geïnvesteerd in een eigen deskundige die zijn werk wel zonder vooringenomenheid heeft verricht, heeft hij zijn schade bijna volledig vergoed gekregen. Het is dus belangrijk om niet zomaar alles te accepteren van de verzekeraar en niet zomaar blind te vertrouwen dat een door de verzekeraar ingeschakelde expert zijn werk op de juiste wijze en onbevooroordeeld uitvoert, maar altijd kritisch te blijven en op te komen voor je belangen, aangezien de gevolgen zeer groot kunnen zijn.

 

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs

Het functioneringsgesprek
Verdient dopingrenner meer
Coulant voor Stapel
Recht op vrije advocaatkeuze
Stakingsmiddel rechtmatig?
Geld voor gevallen ster?
Klokkenluider is dader
Samen slopen? Samen dokken!
Klein bericht, groot gevolg
Minder salaris of ontslag
Adviseur opgelet!
Te laat betaald?
Recht op wereldnieuws
Werkgever gekapitteld
Koninklijke uitzondering
Brandschade! Wat nu ...?
Hoe flex is voetbal?
Daar gaat de CAO
Rookworst op maat?
Recht voor de rijken?
Schoorsteenbrandje?
Oad failliet, banen gered
De 2e supermarkt oorlog
Waar rijdt Saab naar toe?
Om ziek van te worden?
Slachtoffer oplichting
Ikea-balletjes met paard
Alaaf! En de rekening?
Rimpelcrème
Schip zinkt: Wie betaalt?
Misbruik of oplichting?