Handelsrecht

In het handelsrecht scheppen onze advocaten praktische helderheid

Het handelsrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de partijen die betrokken zijn bij een handelstransactie. Onze handelsrecht advocaten scheppen helderheid bij het aangaan van contracten en lossen handelsgeschillen succesvol voor u op.

Handelscontracten

Waar onderhandeld wordt en handel gedreven wordt, kan onenigheid ontstaan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij om vooraf handelscontracten en documenten nauwkeurig op orde te brengen. Denk aan bedingen, leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, koop- en verkoopovereenkomsten, franchise-, agentuur- en distributiecontracten, maar ook aan geldleningen en huurovereenkomsten.
Daarnaast is het goed om de verantwoordelijkheden in kaart te brengen: wie is tekenbevoegd, wie is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van overeenkomsten en wie controleert dit?

Onze handelsrecht advocaten zorgen ervoor dat wat u bedoelt ook duidelijk op papier komt te staan. Een goede registratie van de gemaakte afspraken is immers van groot belang voor beide partijen. Wij maken contracten in het Nederlands, Duits, Engels of tweetalig als u dat wenst.

Handelsrecht advisering

Wij kunnen u tevens adviseren aangaande kwesties omtrent het handelsrecht. Onze advocaten beginnen hun advisering bij voorkeur aan de voorkant, zodat geschillen zoveel mogelijk voorkomen worden. Waar onverhoopt toch onenigheid ontstaat, zijn we ons zeer bewust van de mogelijk zeer vergaande financiële en juridische gevolgen voor u.

We treden op in zaken als:

  • gerechtelijke procedures in handelsgeschillen, zowel in kort geding als in bodemprocedures
  • aansprakelijkheid, wettelijk en contractueel
  • geschillen over huur, huurkoop en leasing
  • incassoprocedures
  • overmacht-vraagstukken
  • ontbinding en opzegging van overeenkomsten
  • nationale- en grensoverschrijdende handelstransacties
  • financieringsconstructies, zekerheden, geldleningen
  • distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten.

Wilt u weten wat wij voor u en uw handelsrecht zaak kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.