Huurrecht

In het huurrecht geeft SMART Advocaten u praktische helderheid

Onze huurrecht specialisten geven u helderheid bij het aangaan van overeenkomsten. En wij lossen huurgeschillen succesvol voor u op.

1. Het huurrecht

Het huurrecht is een complex rechtsgebied en voortdurend onderhevig aan veranderde wet- en regelgeving. Het huurrecht bestaat namelijk uit een diversiteit aan rechtsregels en het invullen van een standaard huurovereenkomst schiet in de meeste gevallen ernstig tekort. SMART Advocaten adviseert u graag vooraf over de inhoud van een huurovereenkomst en kan deze helder voor u opstellen dan wel aanpassen. Dit voorkomt onduidelijke situaties en draagt bij om een eventueel geschil tot een minimum te beperken. Als huurrechtspecialisten kennen wij de risico’s en de valkuilen, maar zien wij ook de mogelijkheden.

2. De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een belangrijk onderdeel van het huurrecht en heeft betrekking op zowel particulieren als ondernemers. In een huurovereenkomst verbinden 2 partijen zich aan elkaar. De verhuurder geeft bijvoorbeeld aan de huurder een woonruimte of bedrijfsruimte ter gebruik, waardoor de huurder zich verbindt tot betaling van de huur. Hierdoor ontstaat er een langdurige relatie tussen partijen. Om problemen te voorkomen verdient een huurovereenkomst in iedere situatie maatwerk. Beide partijen hebben er baat bij om deskundig juridisch advies in te schakelen.

3. Huurgeschil

Zowel de huurder als de verhuurder heeft ten aanzien van de huurovereenkomst rechten en plichten. In de praktijk komt het geregeld voor dat tussen een huurder en een verhuurder toch een geschil ontstaat. De meest voorkomende gevallen hierin zijn het wijzigen van de huurprijs, het opzeggen en beëindigen van de huurovereenkomst, overlast, meningsverschillen over onderhoud en het verhelpen van gebreken. Ook in deze gevallen staat SMART Advocaten u graag bij als juridisch huurrechtspecialist. In sommige gevallen is het starten van een procedure noodzakelijk. Wij lichten u dan voorafgaand helder in over uw juridische positie en de te verwachten kosten.

4. Huurbescherming en ontruiming

Wat is huurbescherming? Huurbescherming houdt in dat de huurder de zekerheid heeft dat de verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Zelfs als er sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dan moet de verhuurder een wettelijke reden geven aan de huurder om de huur te mogen opzeggen. Indien een huurder niet akkoord gaat met de opzegging van de huur dan zal de verhuurder uiteindelijk naar de rechter moeten om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Daarnaast mag de verhuurder niet zomaar overgaan tot ontruiming van de woning of bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte wordt in de wet onderscheiden in 2 soorten, de winkelruimte artikel 7:290 BW en de kantoorruimte artikel 7:230a BW. Dit onderscheid is van belang, aangezien een huurder meer bescherming wordt geboden ten aanzien van een huurovereenkomst voor een winkelruimte dan voor een kantoorruimte.

Voor ontruiming dient de verhuurder een vonnis van de Kantonrechter te krijgen waarin deze specifieke toestemming ten grondslag wordt gelegd. In al deze voorkomende gevallen wil SMART Advocaten u graag begeleiden. Ook wanneer u als huurder een dagvaarding heeft ontvangen om ter zitting aanwezig te zijn voor bijvoorbeeld het beëindigen van de huurovereenkomst of het ontruimen van de woning, zijn wij u graag van dienst.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het beoordelen, wijzigen en opstellen van de huurovereenkomst
 • Het opzeggen en ontbinden van de huurovereenkomst
 • Het wijzigen van de huurprijs
 • Overlast en gebreken
 • Onderhoudsverplichtingen en renovaties
 • Oplevering, schade en aansprakelijkheid
 • Schadeloosstelling
 • Huurbescherming
 • Ontruiming
 • Tijdelijk verhuren en onderhuur
 • Huur en faillissement
 • Huurcommissies
 • Algemene voorwaarden
 • Huurachterstand en incasso
 • Dagvaarden en procederen

Wilt u weten wat wij voor u en uw huurrecht zaak kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.