Tarieven

De tariefmogelijkheden van SMART Advocaten.

Afspraken

Bij de intake zullen afspraken worden gemaakt over het te hanteren tarief. Daarbij kan desgewenst een prognose worden gegeven van de te maken kosten. Die prognose zal schriftelijk worden bevestigd. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht.

In overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Bij een pro forma ontbinding van een arbeidscontract bijvoorbeeld zal een vaste tariefafspraak gemaakt kunnen worden.

In geval van een uitzonderlijke financiële situatie bij cliënten die niet voor een toevoeging in aanmerking komen zijn ook bijzondere tariefafspraken mogelijk, zoals een tarief (of provisie) dat gedeeltelijk (naast een verlaagd basistarief) afhankelijk is van het resultaat. Wij doen dat als wij aan de hand van de beschikbare stukken overtuigd zijn van een reële kans op succes.

Een resultaatafhankelijke beloning is in de advocatuur verboden, behalve bij incassowerkzaamheden. Incassowerkzaamheden kunnen eventueel worden verricht tegen 15 procent van het te behalen resultaat. Dit is afhankelijk van de juridische risico's, de verhaalsmogelijkheden en de omvang van het financieel belang.

Vergoeding van kosten

Werkgevers zijn bij een geregelde ontbinding van de arbeidscontract soms bereid de door de werknemer te maken advocaatkosten te vergoeden (meestal gefixeerd tot een bepaald bedrag). Daarbij kan de werkgever eigen belang hebben. Hij heeft dan bijvoorbeeld beter in de hand welke advocaat hij tegenover zich treft.

Indien u als werknemer betrokken bent geweest bij een arbeidsongeval waarvoor u uw werkgever aansprakelijk kunt houden, zal uw werkgever (of diens verzekeraar) uw kosten voor rechtskundige bijstand zondermeer volledig dienen te vergoeden. Ook in dat geval zullen bijzondere, voor u als werknemer gunstige afspraken gemaakt kunnen worden. Informeert u naar de mogelijkheden.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft of lid ben van een vakbond, is uw verzekeraar of vakbond soms bereid rekening te houden met uw uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde advocaat. In dat geval zal de advocaat zijn rekening rechtstreeks aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond kunnen sturen. Voor meer informatie zie onder Second opinion.

Als u een procedure moet voeren en u wint die dan veroordeelt de Kantonrechter de wederpartij meestal in uw proceskosten. Ook kunt u bij het instellen van een vordering buitengerechtelijke kosten en rente claimen. Op die manier kunt u in ieder geval een deel van de gemaakte proceskosten vergoed krijgen.

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtszoekenden met een eigen rechtsbijstandsverzekering hebben recht op de advocaat van hun eigen vrije keuze. Zij hoeven bij de behandeling van hun juridische kwestie geen genoegen te nemen met een rechtsbijstandsjurist van de verzekeraar zelf. Hun rechtsbijstandsverzekeraar mag geen beperkingen stellen aan de advocaat van hun voorkeur. Het Europees Hof van de Europese Unie heeft dit uitgemaakt in haar arrest van 7 november 2013.

Het recht op vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandsverzekerden is gebaseerd op art. 4, lid 1, sub a, van Richtlijn 87/334/EEG. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in onder meer art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht (wft). In landen als Duitsland is het al jarenlang vanzelfsprekend dat rechtsbijstandsverzekerden hun eigen advocaat mogen kiezen.

Indien u een eigen rechtsbijstandsverzekering heeft raden we u dan ook aan hoe dan ook contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden om uw zaak te mogen behandelen op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Klachtenregeling

Veruit de meeste van onze cliënten zijn zeer tevreden met onze werkzaamheden. Indien er onverhoopt toch een klacht ontstaat, nemen wij die altijd serieus. Voor uw zekerheid hanteren wij hierbij ondermeer de navolgende klachtenregeling.