Aansprakelijkheidsrecht

Vergoeding van geleden schade afdwingen

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Bij aansprakelijkheid gaat het over de vraag of er een schadevergoedingsplicht is ontstaan en, zo ja, op wie die rust en welk bedrag moet worden vergoed.

Schadevergoedingsplicht

De vraag of er aansprakelijkheid is en of er een schadevergoedingsplicht bestaat speelt onder meer in de volgende situaties:

 • als er iets fout is gegaan bij de uitvoering van werkzaamheden;
 • als een contract niet nagekomen is;
 • als een aanrijding is veroorzaakt;
 • als een ongeluk op de werkvloer heeft plaatsgevonden;
 • wanneer een product niet (goed) werkt;
 • wanneer een factuur niet tijdig is betaald.

Risicoaansprakelijkheid

Een groot misverstand is dat er alleen een schadevergoedingsplicht bestaat wanneer er sprake is van schuld of verwijtbaarheid. Een (rechts)persoon kan namelijk een schadevergoedingsplicht hebben enkel vanwege het feit dat hij een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit heeft. Men noemt dit risicoaansprakelijkheid. U kunt hierbij denken aan ouders, werkgevers, diereneigenaren en bestuurders.

Aansprakelijkheid beperken

Bedrijven kunnen hun aansprakelijkheid (proberen te) verkleinen door hun zakelijke overeenkomsten te optimaliseren. Zo kunnen bedrijven veel problemen voorkomen door een goede (of betere) exoneratie-clausule (schulduitsluitingsclausule) in hun contracten en/of algemene voorwaarden op te nemen.

Aansprakelijkheidsrecht advocaten

Onze advocaten treden op voor benadeelden (diegenen die schade geleden hebben), als voor diegenen van wie het vermoeden bestaat dat zij voor de schade aansprakelijk (kunnen) zijn. In beide situaties stellen we vast of de ‘tekortkoming’ als wanprestatie of onrechtmatige daad te kwalificeren is en, zo ja, wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Op basis daarvan adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen we. Wij werken voor zowel werkgevers, werknemers, producenten, afnemers, zelfstandig professionals (ZZP-ers), importeurs, als voor particulieren.

Gespecialiseerde kennis

Onze advocaten beheersen het complexe gebied van aansprakelijkheidsrecht, waar burgerlijk recht, straf- en bestuursrecht elkaar regelmatig raken. We hebben gespecialiseerde kennis van het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht bij schade en van de aansprakelijkstelling van bestuurders of adviseurs. Eén van de complicerende factoren in het aansprakelijkheidsrecht is het optreden van verzekeraars, die ‘de schade zoveel mogelijk willen beperken.’ Dankzij onze jarenlange ervaring in de praktijk van het verzekeringsrecht weten we hoe we verzekeraars kunnen bewegen verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst alsnog na te komen. Hierdoor kunnen we goed beoordelen wat uw positie is en uw rechten zijn.

Gespecialiseerde kennis een lijst met subgebieden waarvoor je bij ons terecht kunt:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Materiële schade
 • Brandschade
 • Letselschade
 • Verkeersongeval
 • Arbeidsongeval
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Overlijdensschade
 • Inkomensschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Kortom, voor alle onderdelen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht zijn wij uw partner. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.