Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval

Mijn cliënt is internationaal chauffeur en heeft de Duitse nationaliteit. Tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden is hij betrokken geraakt bij een arbeidsongeval, in Nederland, waardoor Nederlands recht van toepassing is. Cliënt vervoert graan en bij het lossen hiervan is hij tussen de spijlen van een transportband geraakt. Het gevolg, een zware open enkelbreuk, een opname in een ziekenhuis van een halfjaar en 16 operaties.

Het bedrijf waarvoor het ongeval had plaatsgevonden betwiste aansprakelijkheid, omdat zij vond dat cliënt onzorgvuldig was geweest en cliënt niet voor haar werkzaam was.

Uit het rapport van de Arbeidsinspectie daarentegen bleek dat een aantal artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandigheden besluit worden overtreden. Hiervoor werd de wederpartij beboet. Onder andere aan de hand van de analyse, bevindingen en conclusies van dit rapport, heb ik het bedrijf nogmaals aansprakelijk gesteld voor de geleden en te lijden schade als gevolg van het ongeval.

Mijns inziens was er sprake van een onrechtmatige daad die aan de wederpartij kon worden toegerekend. De vereiste zorgvuldigheid aan zijde van de wederpartij ontbrak. Ik heb de wederpartij verzocht mijn aansprakelijkheidstelling aan de verzekeraar door te geleiden. Deze erkende de volgende dag al telefonisch de aansprakelijkheid namens de wederpartij.

Momenteel ben ik in onderhandeling over een financiële regeling. In dit kader zal onder andere smartengeld, verlies verdienvermogen, buitengerechtelijke kosten, ziekenhuisvergoeding en medische kosten worden vergoed.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs