Geld retour voor gebrekkige oldtimer

Een Zwitserse cliënte handelt in tweedehands auto’s. Zij heeft bij een Nederlands bedrijf, dat gespecialiseerd is in oldtimers, een pick-up uit 1951 gekocht. Dit deed cliënte op basis van een advertentie, waarin was vermeld dat meer dan € 40.000,- in de pick-up was geïnvesteerd en de pick-up reed als een zonnetje, en meerdere telefoongesprekken, waarin door het Nederlandse bedrijf uitdrukkelijk werd medegedeeld dat de pick-up, op wat lakschade na, in een technisch goede staat verkeerde. Cliënte betaalde € 18.000,- voor deze pick-up.

Nadat de pick-up in Zwitserland was afgeleverd, heeft cliënte geconstateerd dat de pick-up maar liefst 18 gebreken had. Cliënte heeft de staat van de pick-up vervolgens laten onderzoeken door een expert, die tot de conclusie kwam dat de pick-up niet in de toestand verkeerde zoals in de advertentie was omschreven en, erger nog, de pick-up niet verkeersveilig was. Cliënte zat dus met een pick-up die zij in de huidige toestand niet kon verkopen. Volgens de expert moest er meer dan € 26.000,- aan versleuteld worden voordat de pick-up op de weg mocht en was de waarde in het economisch verkeer niet meer dan € 4.500,-.

U begrijpt, cliënte voelde zich behoorlijk belazerd en vroeg mij om juridisch advies. Allereerst heb ik namens cliënte de wederpartij aansprakelijk gesteld voor de schade en verzocht de gebreken aan de pick-up te herstellen. De wederpartij wees echter, onder de verwijzing dat hij de pick-up zonder garantie had verkocht, iedere aansprakelijkheid van de hand. Uiteindelijk moest er een rechter aan te pas komen om deze zaak te beslechten.

Verwachtingen

De rechter heeft zich gebogen over de vraag of de pick-up beantwoorde aan hetgeen cliënte op basis van de overeenkomst mocht verwachten. De rechter was van oordeel dat cliënte op basis van de advertentie en toezeggingen niet had hoeven verwachten dat de pick-up de gebreken vertoonden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en dat de auto verkeersonveilig was. De rechter nam daarbij in overweging dat de wederpartij wist dat de pick-up bedoeld was om aan het verkeer deel te nemen. Dat een oldtimer in Nederland niet APK gekeurd hoeft te worden, maakt dit volgens de rechter niet anders.

De rechter komt in mijn ogen dan ook terecht tot de conclusie dat de wederpartij tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Deze tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, aldus de rechter. De ontbinding heeft tot gevolg dat voor beide partijen een verbintenis tot ongedaanmaking ontstaat, wat er op neer komt dat de wederpartij de koopsom en enkele bijkomende kosten moet terugbetalen en mijn cliënte de auto weer ter beschikking van de wederpartij moet stellen. Eind goed, al goed.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs