Rekening alsnog vereffend

Onze cliënte is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een Nederlands bedrijf. Daarin staat het produceren van auto-onderdelen centraal. Onze cliënte produceert deze onderdelen met een machine die door het Nederlandse bedrijf is geleverd. Bij het ontwikkelen van één van die machines is iets fout gegaan waardoor deze machine auto-onderdelen met een verkeerde afmeting produceerde.

Cliënte, die hierdoor schade lijdt, heeft het Nederlandse bedrijf voor deze ondeugdelijke levering aansprakelijk gesteld. Dit Nederlandse bedrijf heeft vervolgens de kwestie aangemeld bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar en verzocht om de schade te vergoeden. De verzekeraar deed hier erg lang over en onze Duitse cliënte heeft een aantal keren geïnformeerd naar de stand van zaken. Steeds werd haar beloofd dat zij nog iets te horen zou krijgen, maar bericht bleef steeds uit.

Dan blijkt ineens het Nederlandse bedrijf niet meer te bestaan. Zij heeft zichzelf opgeheven, heeft de huur opgezegd, haar voorraad verkocht en haar personeel ontslagen. Cliënte stond voor een gesloten deur en kon haar schade nergens meer verhalen. Zij heeft zich vervolgens tot ons kantoor gewend.

Wij hebben vervolgens de Rechtbank verzocht om heropening van de vereffening van dit bedrijf zodat cliënte haar schadeclaim alsnog bij dit bedrijf kon indienen. Heropening kan alleen als er nog sprake is van bekende baten. Wij hebben gesteld dat de opbrengst van de verzekering een bate is op basis waarvan onze cliënte haar vordering nog kon indienen en het bedrijf dus heropend moest worden.

Het Nederlandse bedrijf heeft zich hiertegen verzet en heeft aangegeven dat de verzekering geen dekking biedt voor de kwestie. Echter, zij kon daarvan geen bewijzen overleggen. De Rechtbank heeft uiteindelijk het Nederlandse bedrijf weer heropend en een vereffenaar aangesteld. Deze vereffenaar duikt in de boeken en zal onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om de schadeclaim op dit heropende bedrijf te verhalen.

Lukt dat niet, dan geeft dit een mogelijkheid om de bestuurders van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk te stellen omdat zij destijds de schadeclaim niet op de juiste manier hebben afgewikkeld, cliënte aan het lijntje hebben gehouden en uiteindelijk het bedrijf ten onrechte hebben gesloten terwijl zij eigenlijk het faillissement hadden moeten aanvragen.

Bestaat de wederpartij dus niet meer vanwege een opheffing of een faillissement, dan is het altijd verstandig om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn dit terug te draaien of één van de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs