Werkgever vangt 2 maal bot bij UWV

Na succesvol verweer, weigert UWV 2x aanvraag ontslagvergunning

Mijn cliënt was ruim veertig jaar in dienst bij een bronsgieterij. Als gevolg van de economische recessie heeft zijn werkgever, met pijn in zijn hart, bij het UWV een ontslagvergunning voor mijn cliënte aangevraagd wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Namens cliënt heb ik met succes verweer gevoerd tegen de ontslagaanvraag. De werkgever had meerdere werknemers in dienst. Cliënt was de duurste kracht en vanwege die omstandigheid wilde de werkgever de arbeidsovereenkomst met hem beëindigen. Door de werkgever werd echter niet aangetoond dat het afspiegelingsbeginsel op de juiste wijze werd toegepast en dat cliënt in aanmerking kwam voor ontslag.

Het UWV was dit met mij eens en weigerde de verzochte toestemming om de arbeidsovereenkomst met mijn cliënt te beëindigen.

Helaas was de kous daarmee nog niet af voor de werkgever. Deze diende enkele weken later een tweede ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ondanks dat de feiten en omstandigheden niet waren gewijzigd en de aanvraag exact hetzelfde was, nam het UWV, ondanks mijn primaire bezwaren, de aanvraag opnieuw in behandeling.

Wederom heb ik namens cliënt inhoudelijk verweer gevoerd tegen de ontslagaanvraag, omdat het afspiegelingsbeginsel niet op de juiste wijze werd toegepast en cliënt volgens de regels niet in aanmerking kwam voor ontslag. Cliënt had het langste dienstverband bij werkgever en alle functies binnen het bedrijf waren onderling uitwisselbaar, hetgeen door de werkgever ook niet werd betwist. Bovendien kon de werkgever niet aantonen dat zijn overige medewerkers onmisbaar waren.

Het UWV deelde opnieuw mijn mening en weigerde voor de tweede maal de ontslagvergunning. Tot op heden is cliënt nog steeds met veel plezier in dienst bij de werkgever.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs