Verzekeraar en tussenpersoon keren alsnog schade uit

Tot ons wendde zich een statutair directeur en enig aandeelhouder. Hij deed tevergeefs een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. De polisvoorwaarden van de verzekering zijn door de jaren heen verschillende malen gewijzigd. Daardoor lijkt deze niet meer te gelden voor statutair directeuren maar alleen voor gewone werknemers.

Toen de directeur in 2008 ziek werd maakte hij aanspraak op een uitkering gedurende twee jaren van zijn ziekte. Op dat moment roept de verzekeraar de discussie op over de vraag hoe lang hij recht heeft op uitkering. De verzekeraar is van mening dat de gewijzigde polisvoorwaarden ook op hem van toepassing zijn en vordert teveel uitbetaalde gelden in een procedure terug.

Namens verzekerde verweren wij ons hiertegen. Tegelijkertijd willen we de kansen van cliënt spreiden door zijn tussenpersoon, die hem een verkeerde verzekering heeft afgesloten, in de procedure te betrekken. Wordt de claim van de verzekering toegewezen, dan zal de tussenpersoon moeten betalen.

Tijdens het bestuderen van beide zaken komen wij tot de conclusie dat deze procedure hoe dan ook een hele hoop tijd en geld zal kosten. Dit, terwijl de belangen relatief klein zijn. Wij adviseren dit bedrijf dan ook om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het treffen van een schikking. Hiervoor nemen wij ook contact op met beide andere partijen, dus de verzekeraar en de tussenpersoon. Hierbij blijkt dat beide partijen ook helemaal geen zin hebben in een langdurige en dure procedure en dat zij heel gemakkelijk bereid zijn om concessies te doen in een schikking.

De schikking is dan ook binnen enkele dagen naar tevredenheid van alle betrokken rond en de kwestie afgehandeld. In een procedure is het dus altijd van belang om je af te vragen of het wel zin heeft om de procedure te voeren of dat een schikking de voorkeur zal hebben. Wij zullen in iedere zaak steeds een kosten/baten analyse maken en die aan onze cliënten voorleggen en hieromtrent open en eerlijk adviseren.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs