Ontslagvergunning verleend na weigering re-integratie

Cliënte, een besloten vennootschap, had per 1 september 2010 een werknemer in dienst in de functie van senior accountmanager. Sinds januari 2011 was de werknemer regelmatig afwezig wegens zijn gezondheidssituatie en de gezondheidssituatie van zijn vriendin. In januari 2012 heeft hij enkele malen geen melding gemaakt van zijn afwezigheid. Uiteindelijk heeft werknemer zich, in overleg met cliënte, eind januari 2012, ziek gemeld.

Het is cliënte niet meer dan één keer gelukt om met de werknemer telefonisch contact op te nemen nadat hij op de afspraak van de bedrijfsarts was verschenen. Cliënte heeft de werknemer meerdere malen erop gewezen dat het van belang was dat hij de afspraken bij de bedrijfsarts nakomt. Werknemer reageerde nergens meer op. Ook verscheen de werknemer zonder nadere berichtgeving niet op de afspraken van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseerde in de probleem analyse een re-integratietraject. Daarbij werd hervatting in de eigen functie geadviseerd. Van belang was dat cliënte en de werknemer samen regelmatig een evaluatie maakten en de voortgang van de re-integratie-afspraken. Cliënte heeft getracht de werknemer omtrent een plan van aanpak te benaderen, helaas reageerde de werknemer nergens op.

Namens cliënte heb ik meerdere malen de werknemer opgeroepen zich bij de werkgever en diens bedrijfsarts te melden en mee te werken aan zijn re-integratie. Daarbij heb ik namens cliënte de werknemer gesommeerd en gewaarschuwd dat indien hij niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, cliënte zal overgaan tot stopzetten van zijn salaris. Een reactie zijdens de werknemer bleef uit.

Aangezien cliënte als gevolg van het niet meewerken van de werknemer aan zijn re-integratie in haar bedrijfsvoering werd belemmerd en ook geen enkel vertrouwen meer had in de werknemer, heb ik namens cliënte een ontslagaanvraag ingediend bij UWV WERKbedrijf. Het dienstverband kon op deze manier niet langer worden voortgezet met de werknemer en cliënte was genoodzaakt toestemming van het UWV WERKbedrijf te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.

UWV WERKbedrijf heeft geprobeerd de werknemer te benaderen in verband met hoor en wederhoor. Een reactie zijdens de werknemer bleef uit, waarna de ontslagaanvraag van cliënte werd ingewilligd. Daarna heb ik namens cliënte het dienstverband van de werknemer met inachtneming van de juiste opzegtermijn opgezegd.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs