German Legal Team

Een grensoverschrijdende aanpak voor het Duitse taalgebied

Duitsland en Nederland zijn over en weer belangrijke handelspartners, er worden dagelijks veel zaken gedaan over de grens. Daarbij willen wij onze Duitse cliënten graag ondersteunen. Daarnaast werken we ook voor cliënten uit andere Duitstalige landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland. Natuurlijk helpen wij andersom ook Nederlandse cliënten met een relatie in Duitsland of een ander Duitstalig land, zoals bedrijven met leveranciers in Duitsland of Zwitserland of bedrijven met meerdere Duitse werknemers.

German Legal Team

Daarom hebben we een German Legal Team dat hen bedient in de eigen taal of als dat praktisch wordt gevonden in het Engels, omdat de ervaring leert dat het voor onze klanten juist in juridische zaken prettig is om in de taal het thuisvoordeel te hebben.

Verschillen in recht

Soms lijken de verschillen tussen de staten, de culturen en de talen klein, maar in het recht kunnen die verschillen veel uitmaken. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland hebben ieder hun eigen wetgever en door de verschillen tussen de rechtssystemen kun je in gelijksoortige gevallen in de verschillende landen soms een hele andere uitkomst hebben. Wij zijn alert op de verschillen tussen het Nederlandse recht en het recht dat geld in het land van onze cliënten. Zowel als het gaat om wat je rechten zijn als hoe je vervolgens je recht krijgt en dat zowel op de zakelijke als op de particuliere markt.

Ons team voor u

Ons German Legal Team bestaat uit meerdere Duits(talig)e advocaten. Samen adviseren wij Duitse en Duits sprekende cliënten die in Nederland actief zijn. Met onze juridische expertise en communicatie in de taal van de cliënt(e) verkleint ons German Legal Team bij grensoverschrijdende zaken de verschillen.

Als partijen uit verschillende landen komen kunnen wij contracten en andere documenten direct tweetalig aanleveren of op verzoek vertalen. Op die manier weet iedereen waar hij aan toe is en worden misverstanden bij voorbaat al zo veel mogelijk voorkomen.