Second Opinion

Mogelijkheden voor een juridische second opinion bij SMART Advocaten

Het kan gebeuren dat u twijfelt aan de accurate en deskundige beoordeling of aanpak van uw huidige adviseur. Misschien bent u het niet eens met zijn advies. Uiteraard kunt u dan uw vraag of probleem als 2nd opinion aan SMART Advocaten voorleggen. SMART Advocaten heeft al vaker zeer gunstige resultaten bereikt waar andere rechtshulpverleners geen heil zagen of de zaak verprutsten.

Met name moet u bedacht zijn op de mogelijkheden die rechtsbijstandverzekeraar bieden voor een juridische 2nd opinion. In de meeste polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars is een geschillenregeling opgenomen. Deze geschillenregeling geeft u het recht om op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar de advocaat van uw keuze in te schakelen als u het niet met uw behandelaar eens bent en die advocaat betere mogelijkheden voor u ziet.

Vrije advocaatkeuze

Rechtszoekenden met een eigen rechtsbijstandsverzekering hebben recht op de advocaat van hun eigen vrije keuze. Zij hoeven bij de behandeling van hun juridische kwestie geen genoegen te nemen met een rechtsbijstandsjurist van de verzekeraar zelf. Hun rechtsbijstandsverzekeraar mag geen beperkingen stellen aan de advocaat van hun voorkeur. Het Europees Hof van de Europese Unie heeft dit uitgemaakt in haar arrest van 7 november 2013.

Het recht op vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandsverzekerden is gebaseerd op art. 4, lid 1, sub a, van Richtlijn 87/334/EEG. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in onder meer art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht (wft). In landen als Duitsland is het al jarenlang vanzelfsprekend dat rechtsbijstandsverzekerden hun eigen advocaat mogen kiezen.

Bekende rechtsbijstandsverzekeraars die in hun polisvoorwaarden vaak een dergelijke geschillenregeling kennen, zijn:

DAS Rechtsbijstand

 

Stichting Rechtsbijstand

 

 

Update - Aanzienlijke verschillen tussen polisvoorwaarden

DAS geeft aan dat sinds de uitspraak van het Hof 30% meer zaken zijn uitbesteed aan advocaten. Bij DAS is het rendement op verzekeringsproducten met 5% gedaald. “Een dergelijke daling maakt op termijn de rechtsbijstandsverzekering slechts marginaal rendabel”, aldus DAS, dat nu een eigen risico van € 250 hanteert als een klant zelf een advocaat kiest. Bovendien is het maximaal te declareren bedrag verlaagd; de premie is dit jaar met 4% gestegen.

Bij Arag kan maximaal € 6.000 aan externe advocaatkosten worden gedeclareerd in gevallen waarin dat formeel niet nodig is. SRK breidt het aantal advocaten in loondienst uit: dat groeit van 42 naar 63. “De extra advocaten worden ingezet om de verzekerden ervan te overtuigen dat ze helemaal niet naar een externe advocaat hoeven”, zegt SRK-directeur Peter Leermakers. Van de 6 bij SRK aangesloten verzekeraars heeft alleen Aegon de voorwaarden gewijzigd: het maximaal te vergoeden bedrag is verlaagd.

Volgens Achmea Rechtsbijstand gaat het op jaarbasis om enkele honderden verzekerden extra die gebruik maken van hun recht op vrije advocatenkeuze; in totaal krijgt Achmea 167.000 rechtshulpverzoeken per jaar. Voor particulieren is wel een declaratieplafond van € 8.000 ingesteld; voor bedrijven ligt de limiet op € 10.000,

Wij declareren bij uw verzekeraar

Indien u een eigen rechtsbijstandsverzekering heeft raden we u dan ook aan hoe dan ook contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden om uw zaak te mogen behandelen op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.