Intake

Het eerste gesprek is goud waard

Wij stellen het zeer op prijs u als onze cliënt persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

Indien het voor u bezwaarlijk is langs te komen, bijvoorbeeld vanwege een te lange reisafstand, dan is het bij ons ook mogelijk via teleconferencing met elkaar een gesprek te voeren. Als kantoor beschikken wij over moderne communicatiemiddelen, zoals webcam, skype en messenger. Deze middelen zetten wij bovendien ook graag in indien u in uw communicatiemogelijkheden bent beperkt vanwege een visuele of auditieve handicap. Vraagt u ons gerust via telefoon of via contactformulier naar onze speciale mogelijkheden en specifieke contactgegevens indien deze vorm van communicatie uw voorkeur heeft.

Evaluatie

Nadat uw kwestie is opgelost en voordat uw dossier zal worden gesloten, krijgt u een evaluatieformulier thuis. Daarop kunt u (anoniem als u dat wenst) aangeven in hoeverre u tevreden was over de verrichte werkzaamheden en of u heeft bereikt wat u wilde.

Veruit de meeste cliënten geven hierop aan dat de uitkomst in overeenstemming is met de verwachtingen die wij hen hebben voorgehouden. Dat onze cliënten over onze dienstverlening zeer weten te waarderen, blijkt uit ons groeiend bestand van vaste cliënten.

Zinvolle informatie bij het eerste gesprek

Het is plezierig en extra zinvol als u de onderliggende documenten vooraf aan het intakegesprek heeft toegestuurd (per email als attachment, per fax of per post) voor adresgegevens zie onder aan onze contact gegevens.

Tijdens dit intakegesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • uw verhaal (onderbouwd met aanwezige documenten)
  • het formuleren van uw probleemstelling
  • juridische analyse en beoordeling
  • bespreking van uw mogelijkheden
  • inschatting van uw processuele risico's
  • formulering van te behalen doelen
  • plan van aanpak (strategie)
  • de kosten van de te verrichten werkzaamheden
  • het noteren van uw persoonlijke gegevens

Kom eens langs en we bekijken wat we voor u kunnen betekenen