Familierecht

Scheidingen en erfrecht

Buiten onze specialisaties op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht heeft ons kantoor ook veel ervaring met familierecht. Vooral op het gebied van echtscheidingen, beëindiging samenwoning en erfrecht.

Echtscheiding of einde samenwonen

Als we praten over echtscheiding dan gaat het eigenlijk algemeen gezien over verbreken van een relatie en het regelen van de praktische gevolgen. Dit kan zijn nadat u gehuwd bent, maar dat hoeft niet per sé. Ook wanneer u niet getrouwd bent, maar er kinderen zijn of er gemeenschappelijk bezit is, kan het verstandig zijn u juridisch te laten bijstaan.

Wanneer u wel getrouwd bent en wilt gaan scheiden, is het verplicht om juridische bijstand in te schakelen, omdat alleen de rechter een echtscheiding kan uitspreken. Dit zijn momenten waarop u gemakkelijk belangrijke zaken over het hoofd ziet, omdat u niet dagelijks met echtscheidingen te maken heeft.

Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet er mogelijk kinderalimentatie worden betaald. Dit geldt niet alleen als u getrouwd bent. Natuurlijk is het ook belangrijk de omgang met de kinderen goed te regelen. De wet eist bovendien een ouderschapsplan.

Verdeling erfenis

  • Heeft u te maken met een overlijden in uw omgeving, dan betekent dit een hoop vragen. Wat moet er geregeld worden? Is er een testament? Moet u de erfenis accepteren; afwijzen of voorwaardelijk (beneficiair) accepteren? Waar heeft u recht op? Hoe om te gaan met een bedrijf van een van de ouders?
  • Is er een testamentair executeur of moet er een vereffenaar benoemd worden? Hoe regelt u dat? Wat als er ruzie ontstaat over de verdeling van de erfenis?
  • Welke afspraken kunt u maken over de verdeling van de erfenis? Is het testament wel op de juiste wijze tot stand gekomen of gewijzigd?
  • Wat regelt het erfrecht voor u? Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt wanneer er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld, maar zij krijgen dit pas als beide ouders zijn overleden. Wat nou als in de tussentijd van alles gebeurt? Er kunnen bij het overlijden van de eerste ouder al discussies ontstaan over de hoogte van de erfenis. Er kunnen kinderen overlijden en er kunnen zich situaties voordoen die alles anders maken, bijvoorbeeld wanneer de langstlevende ouder een nieuwe partner krijgt, waarvan de kinderen vrezen dat die niet op de juiste manier met hun erfdeel omgaat. Ook brengen samengestelde gezinnen allerlei ingewikkelde erfrechtvraagstukken met zich mee.

Voor vragen en hulp in beide kwesties, zowel met betrekking tot scheidingen als met betrekking tot erfrecht kunt u bij SMART Advocaten terecht.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs