Scheiding

Echtscheiding of verbreken samenwoning?

Relatie voorbij? Hoe regel je het verbreken van een relatie en de gevolgen voor u, uw partner en eventuele kinderen? Met zulke vragen kunt u terecht bij ons kantoor. Wij hebben jarenlange ervaring als het gaat om echtscheidingen en het beëindigen van een relatie.

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract?

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en daar heeft u een advocaat bij nodig. Voor het verbreken van een samenleving geldt dat niet, maar een samenlevingscontract kan soms wel aangeven hoe de verbreking van een relatie formeel geregeld moet worden en wat daarvan de consequenties kunnen zijn. Als u gehuwd was en er zijn huwelijkse voorwaarden, dan kan daarin over allerlei verschillende onderwerpen iets zijn geregeld.

Verdeling

Samenlevingscontract; huwelijkse voorwaarden of niet, er kan een gezamenlijke boedel zijn ontstaan. Als dat zo is, wat is daar de omvang van? Is er volledig koude uitsluiting of is er toch enige gemeenschap van goederen? Moet het inkomen verdeeld worden? Zo ja, jaarlijks, maandelijks of één keer, aan het eind van de relatie. Hoe zit het met verzekeringen en pensioenen?

Alimentatie?

Buiten de formele aspecten van een echtscheiding of verbreking van een relatie kan alimentatie een rol spelen. Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken, dan moet er mogelijk kinderalimentatie worden betaald. Hoewel de overheid van mening is dat kinderalimentatie vrij eenvoudig door ouders zelf berekend moet kunnen worden, blijkt uit de praktijk dat dit niet het geval is. De werkgroep alimentatienormen heeft een uitgebreid rapport beschreven waarin staat vermeld hoe alimentatie berekend moet worden. Dat kunnen we voor u op een rij zetten.

Hoogte alimentatie, de behoefte

Kort gezegd gaat het allereerst om de behoefte van de kinderen. Wat zijn zij gewend uit de tijd dat papa en mama nog samen waren? Dat wordt bepaald aan de hand van het netto besteedbare inkomen van de ouders gezamenlijk in het laatste jaar dat zij nog bij elkaar waren.

Als de behoefte is vastgesteld, wordt bekeken welke ouder welk deel van deze behoefte moet voldoen. Kunnen ouders dit bedrag wel voldoen? Hoe moet het geld dat wel beschikbaar is, worden verdeeld?

Hoogte alimentatie, de draagkracht

Ook de draagkracht moet ook worden berekend aan de hand van de regels die daarvoor zijn ontwikkeld. Dit is afhankelijk van het bedrag dat partijen netto per maand te besteden hebben - na de scheiding. Hierbij wordt gekeken naar een groot aantal omstandigheden. Hoe is de zorgverdeling doordeweeks? Waar staan de kinderen ingeschreven? Wordt het kind-gebonden-budget ontvangen, etc.?

Zoals u ziet is berekening van kinderalimentatie geen gemakkelijke opgave. Ingewikkelder wordt het nog wanneer er ook aanspraak kan worden gemaakt op partneralimentatie. Hoe moet daarmee omgegaan worden in relatie tot de draagkracht van de betalende ouder. Kan die wel en partneralimentatie en kinderalimentatie betalen? Hoe hoog moet dit bedrag zijn? Hoe moet worden omgegaan met nieuwe partners en nieuwe kinderen?

Omgangsregeling voor de kinderen

Hoe regelt u de omgang met de kinderen? Dit heeft direct invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Immers, als de niet verzorgende ouder toch 2 of 3 dagen in de week voor de kinderen zorgt, dan krijgt hij daarvoor korting op de te betalen alimentatie. De omgang kan allerlei vraagstukken met zich meebrengen. Wie zorgt wanneer voor de kinderen? Wordt er gehaald of gebracht? Moeten daarvoor kosten gemaakt worden?

Ouderschapsplan

De wet eist dat wanneer ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, zij verplicht zijn een ouderschapsplan op te stellen waarin zij regelen hoe met de kinderen wordt omgegaan. Buiten de alimentatie en omgangsregeling moeten daar nog wel meer zaken in geregeld worden.

Er zijn vaak een heleboel onderwerpen waar u niet zo snel aan denkt, maar waar u wel gedurende verloop van tijd tegenaan zult gaan lopen. Wat als ouders een nieuwe partner krijgen? Hoe wordt de kinderen verteld dat zij uit elkaar gaan? Worden de kinderen betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan en bij de omgangsregeling? Wie gaat en hoe vaak met de kinderen naar de tandarts, naar de kapper? Wie koopt cadeautjes en wie zorgt voor de benodigdheden van hun sport of muziekles etc. Allemaal kleine onderwerpen die misschien onbelangrijk lijken, maar waarvan het fijn is dat u er vooraf goed over nadenkt en wat u moet bespreken met uw partner.

Verdeling van de boedel

Als laatste moet ook de boedelscheiding geregeld worden. Daarbij is de eerste vraag of er op basis van een samenlevingscontract of op basis van huwelijkse voorwaarden sprake is van een gemeenschappelijke boedel. Is daar sprake van, dan moet vastgesteld worden wat de omvang van die boedel is. Vervolgens moet daar een waarde aan geplakt worden en moet de boedel verdeeld worden.

Scheiden in gezamenlijk overleg of vechtscheiding via de rechter?

De hiervoor genoemde zaken in gezamenlijk overleg regelen is vaak het beste voor partijen. U weet dan beiden dat u krijgt wat u acceptabel vindt. De andere optie is immers dat de rechter knopen doorhakt en dan staat u voor een voldongen feit.

Het is een misvatting dat, wanneer er advocaten in het spel zijn, de scheiding wel moet uitdraaien op een vechtscheiding. Niets is minder waar. U kunt via een gezamenlijke advocaat, een mediator of ieder met een eigen advocaat een oplossing zoeken. Alle drie de wegen kunnen een minnelijke oplossing opleveren.

Als ieder een eigen advocaat heeft, kunt u samen met uw advocaat uw wensen op papier zetten en daarover in overleg gaan met uw partner. Dat kan schriftelijk maar ook een viergesprek kan heel effectief zijn. Het betekent dus zeker niet dat u direct lijnrecht tegenover elkaar komt te staan, wel dat u als persoon het gevoel heeft dat uw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Dit gevoel wordt wel eens gemist bij een mediator. Bepalend is vooral of u samen naar een oplossing zoekt. Wij staan u daarin graag bij.

Komt u er onderling niet uit, dan is het helaas noodzakelijk dat de rechter knopen doorhakt en moet er een procedure in gang gezet worden. Een rechtbankprocedure, waarbij u een advocaat nodig heeft. Ook daar hebben we veel ervaring mee.

Voor vragen over of juridische bijstand bij genoemde zaken kunt u contact opnemen met SMART Advocaten.

 

Uw advocaten/ onze mediator

Gerelateerde blogs