Erfrecht

Ruzie over verdeling erfenis

Overleden en wat nu?

Als iemand overlijdt, moet er van alles worden geregeld. Wij hebben daarom met een CHECKLIST een aantal zaken op een rij gezet die u moet regelen als iemand overlijdt. Wij kunnen u met deze checklist en onze opzegservice van dienst zijn.

Testament

Hoe verdeel je de erfenis? De eerste vraag: is er een testament? Is er geen testament, dan gelden de wettelijke regels (artikelen 4:9 e.v. Burgerlijk Wetboek –BW–). Wie zijn de erfgenamen? Wie erft wat? Het komt regelmatig voor dat erfgenamen ruzie hebben over het verdelen van de erfenis. Om die reden is het maken van een testament aan te bevelen.

Ruzie over de erfenis, wat nu?

Is er ruzie in de familie over de erfenis en kom je er niet uit?

We hebben ervaring in het maken van afspraken over verdeling van erfenissen. Dat heeft onze voorkeur, het lukt echter niet altijd. We hebben ook ervaring in het bereiken van een oplossing door via de rechter een verdeling af te dwingen. Een rechter kan knopen doorhakken bij geschillen over de verdeling van de erfenis als partijen er zelf niet uitkomen. Het is vaak een opluchting als knopen worden doorgehakt en er een definitieve verdeling komt, waarmee er dan een einde komt aan jarenlange ruzie binnen de familie.

Verkoop ouderlijke woning uit erfenis?

Soms biedt de kantonrechter uitkomst. Bijvoorbeeld als vader en moeder zijn overleden en de kinderen zijn het oneens over verkoop van de ouderlijke woning of als één van de kinderen het huis wil gaan bewonen. Dit kan worden opgelost doordat degene die niet wil verkopen de andere erfgenamen uitkoopt, d.w.z. hun aandeel overneemt..

Testamentaire executeur of vereffenaar nalatenschap?

Is er een testamentair executeur benoemd? Als er wel erfenis is en geen executeur en de erfenis is beneficiair (onder voorbehoud) aanvaard (4:202 BW), dan kunnen een of meer erfgenamen de rechter verzoeken een vereffenaar te benoemen. Deze kan dan – in en na overleg met familieleden – de boedel vereffenen. Als dit niet lukt in overleg met de familie kan de vereffenaar een instructie vragen aan de rechter.

Vervangend executeur benoemen?

Ben je testamentair executeur en is er onenigheid over de verdeling van de erfenis? Zijn er problemen tussen testamentair executeur en erfgenamen? Als je familielid bent en testamentair executeur kan dat heel vervelend zijn. Dit kun je oplossen door een tweede of vervangend testamentair executeur te (laten) benoemen. Op deze manier voorkomt de executeur persoonlijke verwijten.

Ontslag of vervanging testamentair executeur vragen?

Maak je het omgekeerde mee, dus bevoordeelt de executeur uit de familie zichzelf of andere familieleden? Je kunt de rechter dan vragen de executeur te ontslaan en een nieuwe te benoemen.

Voor vragen over een erfenis of rechtsbijstand bij verdeling van de nalatenschap, kunt u contact opnemen met SMART Advocaten.

 

Uw advocaten/ onze mediator

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs