Koninklijke uitzondering

Hare Majesteit Koningin Beatrix doet op de eerbiedwaardige leeftijd van 75 jaar afstand van het ambt. Haar moeder, wijlen Koningin Juliana, werd op de dag van haar troonsafstand 71 jaar.

Na de troonsafstand ontvingen beiden vanaf 65 jaar naast hun ‘koninklijke’ toelage een onverkorte AOW-uitkering.

Veel gewone stervelingen zouden na hun pensioengerechtigde leeftijd ook graag in hun eigen beroep willen doorwerken. Maar steeds meer werkgevers leggen in de arbeidsovereenkomst vast dat deze op 65-jarige leeftijd zal eindigen. De werkwillige werknemers krijgen dan te maken met een inkomensgat omdat de AOW tot 2018 elk jaar een maand later zal ingaan. Vanaf 2024 is de AOW gekoppeld aan de leeftijdsverwachting.

Ook als de werkgever het niet heeft vastgelegd zullen veel werknemers op hun pensioengerechtigde leeftijd moeten stoppen. UWV Werkbedrijf heeft bepaald dat werkgevers toestemming krijgen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst als het bereiken van de AOW-leeftijd de reden van ontslag is. De wetgever heeft in de Wet Gelijke Behandeling vastgelegd dat deze leeftijdsdiscriminatie kan vanwege arbeidsmarktbeleid.

Volgens de wet zou u na het bereiken van de AOW-leeftijd een tijdelijk arbeidscontract met uw werkgever kunnen afsluiten. UWV Werkbedrijf steekt hier echter een stokje voor. Wanneer u een contract voor onbepaalde tijd had, zal het UWV toestemming weigeren om dit op te zeggen.

Misschien blijft onze aanstaande Koning Willem Alexander wel tot na zijn 80ste levensjaar koning. Tegen die tijd is hij daar waarschijnlijk niet de enige in. De toestand van de arbeidsmarkt zal werknemers dan vermoedelijk niet meer dwingen vanwege hun leeftijd te stoppen met hun werk.

Uiteindelijk worden we zelf allemaal koningen en koninginnen.