Meegenomen afvalkabels geen reden ontslag op staande voet

Cliënt werkte als magazijnbeheerder bij een elektrozaak. Als magazijnbeheerder diende hij regelmatig sloopmateriaal op te ruimen. Daarbij diende hij de kabels die hergebruikt konden worden, te onderscheiden van afvalkabels (koper). De afvalkabels nam cliënt regelmatig mee naar huis. Dit was de werkgever ook bekend.

Plotseling werd cliënt op staande voet ontslagen. Als dringende reden gaf de werkgever aan dat cliënt zonder toestemming van de werkgever afvalkabels meegenomen had. Werkgever beweerde cliënt al eerder daarvoor gewaarschuwd te hebben. Werkgever stopt met het uitbetalen van het salaris van cliënt.

Cliënt protesteerde tegen zijn ontslag, riep de nietigheid van het ontslag in en stelde zich beschikbaar voor werk. Werkgever bleef bij zijn standpunt en gaf aan dat een en ander op camera is vastgelegd.

Namens cliënt heb ik de rechtsgeldigheid van het ontslag betwist, aangezien er geen sprake was van een dringende reden. Cliënt had er nooit een geheim van gemaakt dat hij afvalkabels meenam. Al zijn collega’s en zijn werkgever waren daarvan op de hoogte.

Namens cliënt heb ik werkgever verzocht om het loon van cliënt door te betalen. Verder heb ik aangegeven dat cliënt zijn werkzaamheden wenst te hervatten, maar dat hij, gelet op de omstandigheden, naar een beëindigingsregeling streeft. Na overleg met de gemachtigde van werkgever omtrent de beëindigingsregeling, stuurde de werkgever een bericht dat er sprake was van een misverstand en dat cliënt zijn werkzaamheden binnen korte termijn mocht hervatten. Zijn loon werd met terugwerkende kracht doorbetaald.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs