Dodelijk anti-puistmiddel?

Diane-35 is een geneesmiddel dat door artsen aan vrouwen wordt voorgeschreven voor de behandeling van puistjes, vette huid of lichte overbeharing. Ministers Schippers denkt dat het ook is voorgeschreven als anticonceptiepil. Alleen in Nederland zouden er al meer dan 10 mensen aan zijn overleden. Wat doe je als nabestaande? Wie is er aansprakelijk?

U mag verwachten dat een gekocht product geen schade veroorzaakt. Dit geldt voor zakelijke bestellingen, maar ook voor consumentenaankopen als bijvoorbeeld een geneesmiddel. Veroorzaakt een product schade, dan zal de verkoper over het algemeen tekort zijn geschoten. Hij heeft gefaald in de verplichting om een deugdelijk product te leveren. In de regel zal hij de geleden schade moeten vergoeden.

Hebt u een product gekocht als consument, van een professionele verkoper, dan is de verkoper niet schadeplichtig als hij het gebrek niet kende en ook niet hoefde te kennen. Als consument wordt u wat dat betreft minder beschermd dan bedrijven die een bestelling doen!

Bent u dan rechteloos? Nee, als een product niet de te verwachten veiligheid biedt, kunt u rechtstreeks bij de producent aankloppen, op grond van productaansprakelijkheid. Belangrijk is hoe de producent het product heeft gepresenteerd en wat hij duidelijk heeft gemaakt over het gebruik ervan. Bepalend daarbij is de veiligheidsnorm die van toepassing was toen het probleemproduct werd verkocht.

Bij een defect product dat schade veroorzaakt, is de eerste vraag: hebt u het product zakelijk of privé aangeschaft? De volgende vraag luidt: wat is de oorzaak van de schade? Kon de verkoper dit hebben geweten? Aan de hand van zulke vragen kunt u vaststellen of u de verkoper, de producent of hen allebei kunt aanspreken. In geval van twijfel, raadpleeg een advocaat of een andere deskundige.