Gebrekkige bestelbus en APK

Een gehandicapte cliënte had een tweedehands bestelbus van een particulier gekocht. Zij had deze bestelbus speciaal gekocht omdat haar rolstoel daar gemakkelijk in mee zou kunnen worden genomen.

Ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst verliep de APK bijna. Aangezien de cliënte van technische zaken geen verstand had, heeft zij bedongen dat de verkoper de bestelbus nog APK zou laten keuren. Wanneer daarbij gebreken zouden worden geconstateerd, zou hij deze nog verhelpen. Zij had hier alle vertrouwen in nu de verkoper van beroep automonteur was.

De verkoper heeft vervolgens de bestelbus zelf APK goedgekeurd bij de merkdealer waarvoor hij werkzaam was. Met de recente APK- goedkeuring heeft hij hierna de bestelbus aan de cliënte geleverd. De cliënte ging er door de APK vanuit dat zij een veilige bestelbus had gekocht.

Toen zij kort hierna de bestelbus aan een vriend liet zien, adviseerde hij de bestelbus eens op een brug van onderen te bekijken. Dit geschiedde bij een garagebedrijf. De garagehouder constateerde toen dat bepaalde dragende delen doorgeroest waren. Volgens hem had de bestelbus om die reden nooit APK goedgekeurd mogen worden.

De cliënte heeft toen contact met de verkoper opgenomen. De verkoper gaf echter geen gehoor. De cliënte heeft zich hierna tot mij gewend. Wij hebben vervolgens de verkoper aangeschreven teneinde een oplossing te vinden voor het probleem. Hierbij speelde nog een rol dat de cliënte door haar handicap van de bestelbus afhankelijk was. De verkoper gaf wederom geen gehoor.

Op dat moment konden wij de verkoper dagvaarden. Een procedure kost echter geld en kan ook lang duren. Ik kreeg toen een ingeving. Wanneer de bestelbus ten onrechte APK was goedgekeurd, was ook de merkdealer bij wie de APK-keuring was verricht in gebreke. Daardoor kon de keuringsbevoegdheid van de merkdealer op het spel komen te staan.

Een deskundige heeft toen een rapport van de gebreken opgesteld met de conclusie dat de bestelbus nooit APK goedgekeurd had mogen worden. Met dit rapport in de hand hebben wij vervolgens de merkdealer aangeschreven en verzocht te bemiddelen in het geschil tussen zijn werknemer en de cliënte zodat er een oplossing zou komen.

Zo geschiedde. De verkoper nam contact met de cliënte op en heeft de bestelbus teruggenomen en de cliënte haar geld teruggegeven. De cliënte heeft toen een veilige bestelbus gekocht.