Kettingbotsing

Mijn cliënt is een Duits autoverhuurbedrijf. Op een koude decemberavond heeft er op de A1 een aanrijding plaatsgevonden waarbij 4 motorvoertuigen betrokken waren. Onder deze motorvoertuigen bevond zich een motorvoertuig van cliënt die verhuurd was aan een Rus maar werd bestuurd door een Nederlander.

De voorste auto moest plotseling remmen omdat het verkeer voor hem sterk vaart minderde. De auto van cliënt moest ook sterk afremmen en hetzelfde geldt voor de auto’s daarachter. Uiteindelijk kon auto 3 niet op tijd remmen, is tegen de auto van cliënt aangebotst en heeft hiermee de auto van cliënt tegen auto nummer 1 aangeduwd. Alle betrokken auto’s hebben schade opgelopen en hebben een schadeformulier ingevuld.

Meneer Y, de tegenpartij, is van achteren tegen de auto van cliënt aangereden. Cliënt is van mening dat auto Y aansprakelijk is voor zowel de schade aan de auto van cliënt als voor de schade van de auto die cliënt uiteindelijk heeft geraakt.

Het uitgangspunt is dat ieder de eigen schade draagt, tenzij deze door een ander wordt veroorzaakt. Een bestuurder moet op grond van artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in staat zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij was. Met een beroep op dit artikel heeft cliënt bestuurder Y aansprakelijk gesteld.

Y weigert aansprakelijkheid te erkennen omdat hij van mening is dat cliënt te snel geremd had dan wel dat de auto die bij hem weer achterop reed aansprakelijk zou zijn voor de schade. Deze auto zou hem hebben aangetikt waardoor hij de auto van cliënt heeft aangetikt. Y stelt tijdig te hebben geremd en geeft aan dat er in eerste instantie geen contact zou zijn geweest tussen hem en de auto van cliënt. Dat gebeurde pas toen hij door een derde ‘vooruitgeduwd’ werd.

Uiteindelijk zijn er dus 4 auto’s bij dit ongeval betrokken en geven de bestuurders elkaar de schuld. Dit levert een wirwar van verklaringen op waarbij het onduidelijk blijft wie nu wat heeft gedaan en wie waarvoor aansprakelijk is. Hoe gaan rechters hier mee om?

Allereerst is er een hoofdregel die luidt: “Degene die achterop een ander botst dient het bewijs te leveren dat hij niet aansprakelijk is”. Deze hoofdregel is onder andere gevestigd in een arrest van de Hoge Raad van 13 april 2001 (HR 13-04-2001 LJN: AB1065). Hierbij heeft cliënt in ieder geval een bewijsvermoeden in handen dat Y tegen zijn auto heeft aangereden, tenzij Y kan aantonen dat hij daarvoor niet aansprakelijk is. De vierde auto erkent wel dat hij tegen de auto Y is aangereden maar ontkent hem vooruit te hebben geduwd. Op het moment van de botsing had de botsing tussen Y en cliënt al plaatsgevonden, aldus deze vierde bestuurder. Nu deze bestuurder het verhaal van Y niet onderbouwt en Y alleen zijn eigen verklaring heeft als bewijs (wat juridisch gezien onvoldoende is) kan hij dit tegenbewijs niet leveren. Wat daarbij ook een rol heeft gespeeld is dat Y slechts de schade aan de achterzijde van zijn schade bij bestuurder 4 heeft geclaimd en niet (tevens) de schade aan de voorzijde van zijn auto. Als zijn standpunt juist was geweest, had hij ook de schade aan de voorzijde geclaimd. Dit heeft hij niet gedaan en heeft hiervoor ook geen melding gemaakt op het schadeformulier. Y is dus aansprakelijk voor de door cliënt geleden schade.

Uit dit verhaal volgt dat bij een dergelijk ongeval, waarbij meerdere auto’s betrokken zijn, heel belangrijk is om goed terug te gaan in je herinnering wat er precies is gebeurd. Dat is heel moeilijk want het gaat allemaal ontzettend snel. Toch is het belangrijk op te blijven letten, foto’s te maken, getuigen te zoeken etc. Denk ook goed na bij het invullen van het schadeformulier. Bekijk je verklaring en het ingevulde schadeformulier goed en denk wat daarvan de consequenties zullen zijn. Het kan immers grote gevolgen hebben.

Mocht u achteraf geconfronteerd worden met een dergelijke situatie en wil de andere partij de schade niet vergoeden, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor en kunnen wij bekijken welke mogelijkheden wij voor u zien.