Planschade

Omzetverlies door wegwerkzaamheden?

Ligt de straat open en is je bedrijf of winkel daardoor slechter bereikbaar? Ondernemers kunnen behoorlijk schade lijden doordat klanten wegblijven als de toegangswegen zijn opengebroken. Wat kun je dan?

Als ten gevolge van wegwerkzaamheden de straat openligt en de winkel daardoor slechter bereikbaar is kan dat veel omzet schelen en verlies veroorzaken; planschade.

Regeling nadeelscompenstatie

Op grond van artikel 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht mogen de gevolgen van wegwerkzaamheden niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van die werkzaamheden. Wat kun je daarmee? Gelukkig hebben veel gemeenten een Regeling Nadeelcompensatie voor wegwerkzaamheden aan de weg waarin dit beter wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld de Gemeenten Eindhoven en Amsterdam kennen zo’n regeling.

Onevenredige schade

Niet alle schade wegens werkzaamheden wordt vergoed. Alleen de schade die onevenredig is. De logica van de overheid in deze is dat het een normaal ondernemersrisico is dat er omzet kan wegvallen ten gevolge van wegwerkzaamheden, alleen als je in deze onevenredig hard getroffen wordt, kun je dan, voor zover dat het geval is (per gemeente bekijken) in aanmerking komen voor vergoeding van die schade.

Niet onbelangrijk is dat veel regelingen de mogelijkheid kennen om een voorschot op die schadevergoeding te vragen. Ook is er vaak een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand.

Planschade vergoeding

Heeft u omzetverlies doordat er een weg bij u in de buurt open ligt en uw bedrijf slecht bereikbaar is? Heeft u eraan gedacht een planschadevergoeding te vragen? SMART Advocaten kan voor u het verzoek tot het toekennen van een planschadevergoeding indienen en een voorschot op vergoeding van de planschade vragen. U krijgt niet uw hele schade vergoed, maar kan wel uw probleem een stuk verkleinen. Belt u gerust voor meer informatie.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs