Aansprakelijkheid algemeen

Geleden schade verhalen of verweer voeren tegen een aansprakelijkstelling.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het verhalen van schade en het voeren van verweer bij een onterechte aansprakelijkstelling.

Artikel zelf: Actie bij schade en aansprakelijkstelling

Wij onderscheiden de volgende soorten schades en aansprakelijkheden:

1. Productaansprakelijkheid

Is een besteld en geleverd product ondeugdelijk en is daardoor schade ontstaan? Wat moet er worden bewezen en welke schade kan er wel of juist niet worden verhaald?

2. Slachtoffer van een misdrijf?

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, hoe kunt u dan uw schade verhalen? Er zijn verschillende wegen.

3. Beroepsaansprakelijkheid

Ook professionals maken fouten, maar er worden ook vaak onterecht verwijten gemaakt. Hoe stel je vast of een fout is gemaakt en hoe ga je hier mee om?

4. Onrechtmatige daad

Heeft u schade veroorzaakt door een ander? Kunt u uw schade dan verhalen? Dat ligt eraan of u een ander terecht een verwijt kunt maken. Als dit het geval is moet u actie ondernemen als u uw schade vergoedt wilt krijgen.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs