Schadevergoeding na dood grensrechter?

Anderhalve week geleden is een grensrechter van SC Buitenboys overleden nadat hij door minderjarige amateurvoetballers (16/17 jaar) was mishandeld. Afgelopen weekend zijn alle wedstrijden in het amateurvoetbal naar aanleiding hiervan afgelast. De verdachten worden vervolgd voor doodslag. En de schade van de nabestaanden?

Wie onrechtmatig handelt, moet de schade van de ander vergoeden. Toebrengen van lichamelijk letsel is meestal onrechtmatig. Maar als een bokser iemand knock-out slaat of als een voetballer een tackle uitvoert, is dat soms anders. Een scheidsrechter slaan is echter nooit normaal en is daarom altijd onrechtmatig.

Bij een onrechtmatige daad volgt de vraag wie schade heeft geleden en wat de schade is. Hoofdregel is: alleen schade van het slachtoffer zelf moet worden vergoed. Hoe rottig het ook klinkt, schade is bij overlijden vaak gering.

En de nabestaanden van de overleden scheidsrechter? Zij kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van begrafeniskosten en gemist levensonderhoud.

Maar… valt er iets te halen bij de minderjarige voetballers? Kun je de ouders aansprakelijk stellen? Volgens de wet zijn ouders niet aansprakelijk voor het gedrag van minderjarigen van 16 jaar of ouder. Vergoedt de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade? Bij opzettelijk mishandelen is het antwoord waarschijnlijk: NEE.

Waren de daders jonger geweest en de ouders aansprakelijk, dan zou de verzekeraar de schade misschien wel vergoeden. Is het belang groot, dan kan een advocaat snel zien wat uw mogelijkheden zijn. Dat wisselt nogal.

Iedereen krijgt te maken met fouten van een ander die daarmee onrechtmatig handelt. Denk aan een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval. Als u de schade bewijst, kunt u die op de dader verhalen.