Hagelschade

Wat als de verzekering niet uitbetaald

De gevolgen

Over hagelschade is de afgelopen tijd in de media heel veel te doen geweest. Het begon (vooral hier in het zuiden) met twee verschillende dagen waarop het verschrikkelijk noodweer was en hagel gigantisch veel schade heeft aangericht aan particulieren en ondernemers. Nadat het meest extreme weer voorbij was en de schade was geïnventariseerd, zijn de claims massaal ingediend bij de verzekeraars. Voor particulieren horen we gelukkig vrij weinig problemen, buiten lange wachtrijen bij met name autoschadeherstelbedrijven voor het uitdeuken van auto’s. Maar dit is helaas voor veel bedrijven in de regio heel anders.

Stortvloed aan claims

Verzekeraars voorzagen kort na het noodweer een stortvloed aan verzekeringsclaims en daarmee ook een flink negatief effect op de winst. Hoewel verzekeraars juist in het leven zijn geroepen om u te helpen bij dergelijke onverwachte, zelf niet of nauwelijks te dragen schade, willen verzekeraars ook gewoon winst maken en willen zij er alles aan doen om die winst zo hoog mogelijk te houden. Verzekeraars zijn massaal in de polisvoorwaarden gedoken en zijn tot de conclusie gekomen dat veel bedrijven geen recht zouden hebben op vergoeding van de schade. Wat was er nu aan de hand?

Hagelschade of stormschade

Tot enkele jaren terug viel hagelschade onder stormschade. Was er dus sprake van storm/hagel (gezamenlijk of apart) dan was de schade gedekt. Maar verzekeraars hebben enige tijd terug die begrippen uit elkaar gehaald. Er is of sprake van stormschade of sprake van hagelschade. Beide verschijnselen moeten apart verzekerd worden en dit is niet altijd gebeurd. Dus waar bedrijven dachten goed verzekerd te zijn, waren zij slechts voor het een verzekerd en niet voor het andere. Hagelschade bleek lang niet altijd meeverzekerd te zijn en dus blijven deze bedrijven nu met de schade zitten.

Begrip storm

Een andere verzekeraar meent dat er niet aan het begrip storm is voldaan. Bij storm moet er volgens haar sprake zijn van bepaalde omstandigheden (bepaalde kenmerken zoals windkracht etc.) en daar zou niet aan voldaan zijn. Dat er toevallig sprake was van hagel waarbij flinke schade is veroorzaakt, is volgens hun niet voldoende om te spreken van een storm en dus niet voldoende om dekking te kunnen verlenen.

Faillissement

En er zijn zo nog meerdere gronden bekend waarop verzekeraars claims hebben afgewezen voor hun zakelijke klanten. Dit betekent in de praktijk tonnen aan schade waar bedrijven mee blijven zitten. Geld, dat zij niet hebben. En dat betekent onvermijdelijk het einde van hun bedrijf. En dat is schrijnend.

Tussenpersonen

Velen laten het hier echter niet bij zitten en hebben zich verenig. Inmiddels zijn er procedures in de maak tegen verzekeraars om alsnog dekking af te dwingen. Ook tussenpersonen worden hierbij niet vergeten. Veel ondernemers vinden dat tussenpersonen hen op wijziging van de polisvoorwaarden of op de wijzigingen van het beleid van de verzekeraars hadden moeten wijzen. Dit is immers hun taak, die niet stopt bij het afsluiten van de polis. Tussenpersonen hebben een voortdurende plicht om ervoor te zorgen dat verzekeringspakketten op orde blijven. Nu blijkt dat het pakket helemaal niet op orde was, met alle gevolgen van dien.

Wat kan ons kantoor doen?

Ons kantoor heeft verschillende specialisten in dienst die veel kennis en ervaring hebben met het aanspreken van verzekeraars en over de invulling en interpretatie van polisvoorwaarden en tevens met het aanspreken van tussenpersonen over schending van hun zorgplicht bij het op peil houden van het verzekeringspakket van zowel particulieren als ondernemers. Heeft u hier dus mee te maken, al dan niet in combinatie met de hagelschade, neemt u dan vooral contact met ons op en wij kunnen u vrijblijvend informeren over wat wij in dit kader voor u zouden kunnen betekenen.