Brandschade Expert

Bent u slachtoffer geworden van brand aan uw woning of bedrijfspand? De ervaring leert dat verzekeraars dan vaak per definitie moeilijk doen over de uitkering van de schade. Zeker als de schade hoog is. Graag begeleiden wij u hierbij en voorzien wij u van meer informatie over hoe u in een dergelijke situatie het beste kunt handelen.

Vermoedens

Nadat u de brand heeft gemeld bij uw verzekeraar, zal deze meestal een eigen expert op u afsturen. Deze expert is erop getraind om te zoeken naar aanwijzingen dat u mogelijk zelf bij die brand betrokken zou (zijn) geweest.

Een voorbeeld

Bij het onderzoek op de plaats van de brand zal de expert eerst nagaan of de brand is aangestoken. Bij dit onderzoek moet u zich niet teveel voorstellen. Een brandlucht is vaak al voldoende. Veel experts nemen dan meestal niet meer de moeite uit te sluiten of de brand een technische oorzaak heeft gehad. Zodra het vermoeden wordt uitgesproken dat de brand is aangestoken, zal de expert u adviseren aangifte bij de politie te doen van brandstichting.

Afwijzingsbrief

Indien uw verzekeraar ook maar het geringste feit tegen u denkt te kunnen gebruiken, zult u na enkele weken een afwijzingsbrief van uw verzekeraar ontvangen. Meestal doet uw verzekeraar dan ook aangifte bij de politie van de verdenking dat u zelf bij de brandstichting betrokken bent geweest. De politie pakt het onderzoek naar aanleiding van de aangifte meestal alleen op als zij denkt hiervan sluitend bewijs te kunnen vinden. Het gebeurt echter zelden dat tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan.

Vervolgens zult u moeten proberen het rapport te bemachtigen van de expert. Veel verzekeraars zijn echter niet zonder slag of stoot genegen u een kopie van dat rapport te verstrekken. De verzekeraar probeert op deze wijze tijd te winnen.

Contra-expertise

Het is aan te bevelen dat u direct nadat de expert van de verzekeraar bij u langs is geweest zelf een contra-expert inschakelt die ter plaatse komt onderzoeken. De sporen zijn dan nog vers. Als de verzekeringsexpert een belangwekkend detail over het hoofd heeft gezien, bent u in die situatie in ieder geval gedekt door uw eigen contra-expert. De meeste verzekeringspolissen geven u het recht op het uitvoeren van zo'n contra-expertise op kosten van uw verzekeraar. Helaas weten maar weinig mensen dit en maken maar weinig mensen hiervan gebruik.

Juridisch advies

Omdat verzekeraars de rechtspraak van de Hoge Raad in hun eigen voordeel gebruiken, is het verstandig zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Hij kan u adviseren over de te nemen stappen en reeds in een vroeg stadium namens u met uw verzekeraar onderhandelen. Ook kan hij u begeleiden bij het inschakelen van een contra-expert.

Meer informatie

Onze advocaten hebben de nodige ervaring in dit soort zaken. Graag zijn wij u bij dit probleem behulpzaam. Onze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

  • het initiëren, coördineren en begeleiden van de contra-expertise;
  • het in gebreke stellen van uw verzekeraar indien deze in verzuim blijft uw schade te betalen;
  • het adviseren over de schadeposten die u bij uw verzekeraar kunt claimen;
  • onderhandelen met uw verzekeraar over de vaststelling van de omvang van de schade;
  • het procederen over een onverhoopte afwijzing van uw schadeclaim;
  • het voeren van uw verdediging tegenover het Openbaar Ministerie en de Rechtbank indien het is gekomen tot uw strafrechtelijke vervolging;

Neemt u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek gerust contact met ons op.