Schoorsteenbrandje?

De krant meldde afgelopen zondag dat 3 brandweerauto’s zijn uitgerukt om een uitslaande schorsteenbrand in Geldrop te blussen. ‘Fijn, een duidelijke oorzaak, dat kan veel ellende schelen’, dacht ik meteen.

Mijn denken is gevormd door procedures tegen brandverzekeraars die niet uitbeta­len. Mijn gedachten gingen daarom meteen uit naar het gevecht met de verzekeraar dat kan volgen.

Enkele voor de hand liggende vragen: Is het huis voldoende verzekerd? Zijn verbouwingen die het huis meer waard maken op tijd gemeld? Vergoedt de ver­zekeraard tijdelijke woonruimte? Zal de verzekeringsexpert ook echt de brand­oorzaak zoeken? Of zoekt hij liever be­wijsvermoedens om brandstichting door de eigenaar te kunnen suggereren?

De expert van de verzekeraar kent wel een schoonmaakbedrijf. Maar wat als kleding of een computer blijven stinken? Je kunt ze alsnog de deur uitdoen, maar wordt dit nog vergoed? Over onderverze­kering hoor je altijd pas na de brand. De verzekeraar betaalt dan hooguit een per­centage van de schade uit.

Nog erger is het als de verzekeraarsex­pert heel eenzijdig onderzoek blijkt te hebben gedaan.

Enkele tips: laat na een verbouwing uw huis opnieuw taxeren door de verzekeraar. Ga na of uw huis voldoende verzekerd is naar de normen van uw verzekeraar en koop vandaag nog een brandblusser.

De belangrijkste tip: schakel bij brand on­middellijk een eigen brandexpert in om de oorzaak te onderzoeken en de schade vast te stellen. Win ook direct juridisch ad­vies in, u staat anders al heel snel op ach­terstand en dat is moeilijk recht te zetten.