Verzekeringen

Verzekeringsovereenkomst

Wie zich verzekert, sluit een overeenkomst met een verzekeraar. Centraal staan de polis, de dekkingsvoorwaarden, de premie en het onzekere voorval waardoor de verzekerde schade zou kunnen lijden. Beide partijen hebben er groot belang bij dat polissen zorgvuldig en helder worden opgesteld, zodat duidelijk is wanneer uitkering van een schadevergoeding aan de orde is. Helaas ontstaat hier vaak onduidelijkheid over.

Afgewezen verzekeringsuitkering?

In de praktijk blijken verzekeraars aanvragen voor verzekeringsuitkeringen regelmatig ten onrechte af te wijzen. In onze praktijk hebben we vaak met succes kunnen afdwingen dat verzekeraars de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst alsnog nakomen. U kunt daarbij denken aan geschillen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of brandverzekeringen.

Gespecialiseerde advocaten

Onze advocaten beschikken over gespecialiseerde kennis van het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht en kunnen daardoor goed beoordelen wat de positie van verzekerden is en waar zij aanspraak op kunnen maken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het verzekeringsrecht? Neem dan contact op met ons via het contactformulier rechts op deze pagina.