FNV: om wie gaat het eigenlijk?

Ledenverlies vakbonden

‘De vakbonden verliezen leden’, zo was in eind oktober 2015 in diverse media te lezen. De grootste verliezer bleek FNV te zijn. FNV stelt niet te weten wat de reden is van de daling en dit nog te gaan onderzoeken. Maar ik kan alvast een gok doen.

Steeds vaker merk ik dat FNV-leden het gevoel krijgen dat niet hun belang, maar dat van FNV voorop staat. Een tekenend voorbeeld daarvan is de kwestie rondom de vrije advocaatkeuze.

Vrije advocaatkeuze

Over het onderwerp vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekeringen is al veel gezegd en geschreven. Nog even kort hoe het ook al weer zat.

De wet en rechtspraak

In de grondwet staat dat mensen recht hebben op vrije advocaatkeuze. Rechtsbijstandverzekeringen hebben dat altijd zo geïnterpreteerd dat hun juristen zelf de zaken behandelen en pas wanneer het absoluut noodzakelijk is (bij procesmonopolie of bij tegengestelde belangen) zij verplicht zijn om hun verzekerde door te sturen naar een advocaat van hun vrije keuze. De Hoge Raad heeft daar op 31 februari 2014 een einde aan gemaakt (ECLI:NL:HR:2014:396). In dit arrest heeft de Hoge Raad, na advies van het Europerse Hof, bepaald dat er – wanneer er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure – iedereen recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Minder dekking

Vrijwel alle verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden versoberd door het kostenmaximum drastisch te verlagen, zodat de normale rechtsbijstand feitelijk niet meer mogelijk is. Ook zijn zij de grenzen van de uitspraak gaan opzoeken. Zo is er op dit moment een procedure gaande over de vraag of een UWV-procedure een gerechtelijke of administratieve procedure is en of daarbij dus ook de vrije advocaatkeuze geldt. Met andere woorden: verzekeraars doen er nog steeds alles aan om zo weinig mogelijk te hoeven betalen. En daar worden verzekerden de dupe van.

Kostenbesparing bij verzekeraars

Dat rechtsbijstandsverzekeraars op hun kosten moeten letten en vooral bezig zijn met hun eigen winstmodel en minder met de belangen van hun verzekerden, is iets wat niet als een verrassing komt. Verzekeraars hebben toch al de reputatie niet graag te willen uitbetalen.

Er heeft zich echter sinds kort een nieuwe speler op dit vlak gemeld en wel een speler waarvan dit op het eerste gezicht niet verwacht zou worden. Het gaat namelijk om een aanbieder van juridische bijstand die er bekend om staat juist de belangen van particulieren –werknemers – zoveel mogelijk te behartigen.

Ook vakbonden blijken de boosdoener

Ik heb het over vakbonden en dan met name over FNV. Werknemers die lid zijn van het FNV hebben ook recht op rechtsbijstand wanneer zij een conflict hebben met hun werkgever. Een jurist in dienst van FNV staat werknemers dan bij. De verbazing is dan ook groot wanneer FNV weigert om te voldoen aan de wet en rechtspraak en weigert tot uitbesteding van de zaak aan een advocaat over te gaan.

Hof: FNV heeft ongelijk

Hun excuus: ‘wij hebben geen verzekerden maar leden en dus geldt de wet niet voor ons’. Duidelijk een vergezochte smoes om kosten te besparen, maar daarbij wel de belangen van hun leden te schaden. Het Gerechtshof Den Haag heeft FNV al ongelijk gegeven. In dit arrest is bepaald dat vrije advocaatkeuze wel degelijk van toepassing is wanneer er sprake is van rechtsbijstand via een lidmaatschap van FNV. Uitdrukkelijk is verwezen dat er sprake is van het recht op vrije advocaatkeuze en dat algemene voorwaarden die anders bepalen de FNV niet mogen baten.

FNV negeert uitspraak Hof

FNV weet dus dat hun standpunt in strijd is met de wet, maar negeert dit zolang er geen uitspraak ligt van de allerhoogste rechter over dit onderwerp. Tot die tijd is iedere cent die bespaard wordt mooi meegenomen, aldus de denkwijze van FNV. Met als gevolg dat zij hun leden ernstig duperen.

Wat uiteindelijk de hoogste rechter zal bepalen laat zich wel raden, maar 100% duidelijk komt er pas nadat zij uitspraak heeft gedaan. Dit kan nog wel enige tijd duren. Zolang FNV echter deze opstelling naar haar leden blijft hanteren, puur om er zelf beter van te worden, moet zij niet raar opkijken wanneer zij leden blijft verliezen.

Meer informatie

Heeft u zelf met te maken met beperking van uw vrije advocaatkeuze en weigert uw verzekeraar of FNV de kosten voor een eigen advocaat te vergoeden, neemt u dan contact op met mr. Suzanne van Disseldonk. Ik kan proberen te bemiddelen tussen u en uw verzekeraar of vakbond. Levert dit niets op, dan is het belangrijk dat de juiste stappen worden gezet om uw rechten zoveel mogelijk veilig te stellen.