Gemeente alsnog overstag na juridische pressie

Tot ons wendde zich de verhuurder van een groot aantal panden in een gemeente in Nederland. Enige tijd geleden had een stichting zich tot cliënt gemeld met het verzoek om een pand te huren. Deze stichting was volledig afhankelijk van subsidie van de gemeente. Cliënt had dan ook bedongen dat, wanneer de stichting haar huurpenningen niet meer zou betalen, de gemeente hiervoor borg zou staan. De gemeente is daarmee akkoord gegaan.

Korte tijd later werd de subsidie van de stichting door de gemeente gehalveerd en niet veel later volledig stopgezet. De stichting kon de huurpenningen niet meer betalen en cliënt deed daarom een beroep op de borgstelling van de gemeente. De gemeente heeft er alles aan gedaan om hier onder uit te komen. Zij heeft onze cliënt aan het lijntje gehouden en is met vergezochte argumenten gekomen, waarschijnlijk in de hoop dat cliënt het op zou geven. Dit gebeurde echter niet en cliënt wendde zich tot ons kantoor.

Wij hebben de gemeente direct duidelijk gemaakt dat de gemeente direct over de brug moet komen door een concept-kortgeding dagvaarding bij te voegen. Blijft betaling wederom uit, dan zal direct de stap naar de rechter worden gemaakt. Direct kregen we te horen dat de gemeente toch bereid was om aan haar verplichtingen te voldoen en het geld was snel betaald.

Uit deze zaak blijkt alweer dat de gemeente vaak probeert met allerlei niet ter zake doende argumenten tijd te winnen in de hoop dat de ander het opgeeft. Dit merken wij niet alleen aan deze zaak maar aan vele andere kwesties waar gemeentes of andere overheidsinstanties bij betrokken zijn. In dat geval is een minnelijke oplossing, hetgeen vaak de voorkeur heeft, juist niet de te bewandelen weg maar is het noodzakelijk direct actie te ondernemen. Soms biedt de juiste juridische pressie de snelste mogelijkheden.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs