Huurder betaalt alsnog

Na pittige discussie betaalt huurder zijn huurachterstand alsnog

Mijn Belgische cliënte is eigenaar van een onroerende zaak gelegen in Nederland, die zij verhuurde aan een derde. Op het moment dat cliënte zich tot mij wendde was de huurovereenkomst reeds beëindigd, maar de huursom nog niet volledig door de huurder voldaan. De huurachterstand was 14 maanden.

De wederpartij vond dat zij een valide reden had om de achterstallige huursom niet te betalen. Cliënte had aan het begin van de huurovereenkomst (4 jaar daarvoor), per ongeluk een verkeerd BTW-nummer verstrekt. De wederpartij heeft toen haar betalingsverplichting opgeschort. Destijds is het BTW-nummer na een melding van de huurder gecorrigeerd, waarop de huurder de huurbetalingen weer hervatte.

Desondanks bleef de huurder zich maar verschuilen achter het verkeerde BTW-nummer en wenste zij allerlei bewijs dat het nummer correct was, nadat zij zou betalen. Het bewijs van de correctheid van het BTW-nummer was al meerdere malen naar deze huurder verstrekt, zij had ook al geruime tijd de huurtermijnen voldaan, maar een betaling bleef uit. Voor cliënte was de maat vol.

In overleg met mijn cliënte heb ik de druk opgevoerd door de sommatie te vergezellen van een concept dagvaarding. Ik heb daarin gesteld dat de huurder geen beroep kon doen op een opschortingsrecht. Vervolgens stelde de huurder voor om, nadat zij de 4 jaar geleden onterecht betaalde BTW van de belastingdienst retour had ontvangen, zou overgaan tot betaling. Cliënte wilde hier na 4 jaar niet meer op wachten, waarop ik de huurder berichtte over te gaan tot dagvaarding. Dat hielp: de huurder ging overstag en betaalde alsnog de huurachterstand inclusief bijkomende kosten.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs