Adviseur opgelet!

Het ongeboren leven is voor SGP-ers heilig. Zo heilig, dat SGP lijsttrekker Van der Staaij abortus zelfs na een verkrachting wil verbieden. Heel Nederland is over hem heen gevallen.

Volgens Van der Staaij blijkt uit onderzoek dat je (bijna) niet zwanger kunt worden door verkrachting. Hij baseert dit standpunt op een onderzoek uit 1984. Dit onderzoek is echter aantoonbaar achterhaald.

Recent heeft een soortgelijke rel plaatsgevonden in de Amerikaanse politiek. Zou de adviseur van de SGP dit niet hebben meegekregen? Had hij Van der Staaij dan niet (beter) moeten beschermen? Kun je in zo’n geval de adviseur aansprakelijk stellen?

Het arbeidsrecht is op dit punt overzichtelijk. Als de adviseur in loondienst is, is hij in principe niet aansprakelijk voor door zijn werkgever geleden schade. Dat is alleen anders als de schade een gevolg is van zijn opzet of als hij zich bewust was van de gevolgen die dit advies zou kunnen hebben.

Wanneer er sprake is van een overeenkomst van opdracht met de adviseur, is de norm anders. Vaak heeft een adviseur geen resultaat gegarandeerd, maar een goede inzet toegezegd. De vraag doemt dan op of de adviseur heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwame en redelijk handelende adviseur in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Is dat niet zo, dan is de adviseur aansprakelijk. Maar wat is dan de schade? Je kunt immers geen schadevergoeding van twee Kamerzetels eisen.

Als u vindt dat iemand u verkeerd heeft geadviseerd, is het verstandig om dit met de adviseur te bespreken en samen een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u overwegen om de adviseur aansprakelijk te stellen. Bedenk dan goed met welke juridisch adviseur u contact opneemt!