Bedotte brouwerij beschermd

Brouwerijen financieren vaak inrichtingen van café en drankinstallaties van cafés die hun drank schenken, om dat dan vervolgens in de loop der jaren langzaam terug te verdienen. Als de horecaondernemer dan vervolgens wil verkopen of de tent niet goed draait, blijft de brouwerij soms met de rekening zitten.

Er meldde zich een brouwerij bij me, met de boodschap dat een horecaondernemer zijn bedrijf zou doorverkopen aan iemand die vervolgens naar een andere brouwerij zou overstappen. Betaling bleef uit, sterker nog, de brouwerij werd bedot met flauwekulverhalen waarmee ze aan het lijntje werd gehouden, terwijl er grote rekeningen onbetaald bier openstonden.

Door mij is snel beslag gelegd op de banktegoeden van de stakende horecaondernemer. Net op tijd, deze had net de koopsom ontvangen en een deel daarvan zelfs al uitgegeven. Ook op de inventaris was beslag gelegd en het café kon zo ook niet makkelijk overgedragen worden aan de koper. De schuldenaar wilde daarom nu wel praten over een snelle oplossing. Na de zaak tijdens de zomervakantie van mijn cliënt met de wederpartij te hebben besproken, heb ik – na telefonische toestemming van mijn cliënt – ter plekke op mijn kantoor met de wederpartij een deal gesloten, deze op papier gezet, deze laten ondertekenen en de bank laten weten dat het saldo van de bankrekening moest worden overgeboekt naar mijn derdengeldrekening, waarna vervolgens direct alle beslagen werden opgeheven. Twee dagen later zou de brouwerij geen cent meer hebben gezien. Een mooi voorbeeld van hoe juridisch toeslaan en pragmatisch tot een minnelijke oplossing komen hand in hand gaan.