Garantie tot aan de deur?

Waarschijnlijk is het je weleens overkomen. Je hebt een product gekocht en na een korte periode van gebruik, werkt deze niet meer naar behoren. Met hoge verwachtingen en vol zelfverzekerdheid (je hebt immers tussen al je paperassen de bon gevonden) ga je terug naar de verkoper en leg je de situatie uit. Tot je grootste verbazing zegt de verkoper met een uiterst vriendelijke glimlach: sorry, maar de garantie is verlopen... Teleurgesteld als wel terneergeslagen keer je weer huiswaarts. 

Heeft de verkoper gelijk en neem je uiteindelijk met zijn of haar mededeling genoegen? Of gelden er wellicht toch garantieregels die bescherming bieden? Aangezien er bij velen toch wat onduidelijkheid heerst met betrekking tot dit onderwerp zullen de regels omtrent garanties in deze blog kort uiteengezet worden.  

Indien je als consument een aankoop hebt gedaan dan heb je wettelijk gezien recht op een deugdelijk en goed product. De verkoper dient er voor te zorgen dat je het product op een normale manier kunt gebruiken.

Wat is een deugdelijk product?

Een deugdelijk product houdt in dat het minimaal de kwaliteit en de eigenschappen bezit, zoals je dat redelijkerwijs aan de hand van de koopovereenkomst mag verwachten. De beantwoording van het product aan de koopovereenkomst noemt men het conformiteitsvereiste.

Wat is redelijk?

Dit hangt van verschillende omstandigheden af. Onder andere: 

  • het soort product;
  • het merk;
  • de prijs en;
  • de gewekte verwachtingen of gedane mededelingen van de verkoper. 

Conformiteitsvereiste

Een product voldoet niet aan het conformiteitsvereiste, indien het bijvoorbeeld beschadigd is, incompleet is of niet werkt. Of het betreft gewoonweg na levering helemaal niet het juiste product.

Als er sprake is van een zogenoemd ondeugdelijk product dan heb je als consument recht op gratis reparatie of het verkrijgen van een nieuw product. Uiteraard gelden hierbij nog steeds de omstandigheden die je in alle redelijkheid van het product mag verwachten. 

Stel je hebt een nieuw horloge gekocht van € 150.- en na een aantal maanden zijn er wat krasjes op de wijzerplaat en de stalen band ontstaan. Dit maakt het horloge niet ondeugdelijk.

Hierdoor is er dus geen beroep op de garantie mogelijk. Het is namelijk normaal dat er zich na enige tijd gebruikssporen vertonen. Maar als de klok na een poos niet meer op tijd loopt dan valt het horloge wel als ondeugdelijk te bestempelen en dient deze door de verkoper gerepareerd te worden. Is reparatie niet mogelijk dan hoor je een nieuw product te krijgen. De verkoper zal er zorg voor moeten dragen dat je hier als consument zo min mogelijk last van zal ondervinden. De reparatie mag dus niet onnodig lang duren en anders dient de verkoper voor een vervangend leenproduct te zorgen.

Garantietermijn

Hoe lang een product gemiddeld mee hoort te gaan, hangt grotendeels af van het soort product. Toch heeft de wet geen expliciet garantietermijn vastgesteld voor producten. In Nederland wordt namelijk enkel gesproken van het recht op een deugdelijk product. Wel is in een Europese richtlijn bepaald dat de minimale wettelijke garantieperiode 2 jaar dient te bedragen. Een product moet dus bij normaal gebruik minstens 2 jaar goed bruikbaar zijn. Indien een product binnen 6 maanden gebreken vertoont dan is het product volgens de wet bij aanvang van de koop al ondeugdelijk geweest. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat de koper het product op een verkeerde wijze heeft gebruikt. 

Mocht het product na 6 maanden bezwijken dan ligt de bewijslast bij de consument en zal je moeten aantonen dat het niet jouw schuld was. Voor een reparatie of een nieuw vervangend product mag de verkoper je niet laten betalen. Eist de verkoper dit wel dan heb je als consument het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Na ontbinding is het mogelijk om je geld terug te vorderen. Het kan dan zijn dat je niet het volledige aankoopbedrag terug krijgt, aangezien je het product wel een periode zonder problemen hebt kunnen gebruiken.

Wanneer de verkoper of de fabrikant van het product je als consument een ‘extra’ garantie geeft dan kan dit gezien worden als een aanvulling op de geldende wettelijke garantie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een fabrikant die je 3 jaar fabrieksgarantie geeft op een fototoestel. Gaat het fototoestel binnen de termijn van 3 jaar zonder opzet kapot dan hoef je als consument geen tegenbewijs te leveren en niet aan te tonen wiens schuld dit is. Bij de wettelijke garantie geldt dit alleen voor de eerste zes maanden. 

Het kan voorkomen dat er bij het kopen van een product wordt gevraagd of je garantie wilt bijkopen. Ben dan altijd kritisch, want in veel gevallen worden er dezelfde waarborgen geboden die de wettelijke garantie ook al geven. Belangrijk dat je als consument geen genoegen neemt als de verkoper zich in bepaalde gevallen achter de verlopen fabrieksgarantie wil schuilen en je dus weigert om te helpen. Op basis van de wettelijke garantie is de verkoper namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat je als consument in het bezit bent van een deugdelijk product, mits dit onder de omstandigheden redelijk is.

Kom je er niet uit met de verkoper en heb je niet de garantie gekregen die je wel hoort te krijgen? Dan kan ik je helpen om er voor te zorgen dat je als consument krijgt waar je recht op hebt!