Incasso advocaat

Onze incasso-advocaten versterken uw kansen op succesvolle incassering

Een constante cashflow is voor ieder bedrijf cruciaal. Het is dus van belang dat uw debiteuren uw vorderingen hoe dan ook betalen. Soms betalen uw debiteuren niet omdat ze niet willen, soms omdat ze niet kunnen. In al die gevallen is het van belang dat uw kansen op succesvolle incassering optimaal zijn.

Succesvolle incasso

Onze incasso advocaten benaderen uw incasso´s integraal. Dat wil zeggen dat onze juridische adviezen beginnen bij de wijze waarop u uw contractuele relaties vorm geeft. Als die in orde is, zult u zo goed als geen risico's meer lopen in de gevallen dat het op incassomaatregelen moet aankomen. Daarnaast kunnen wij als advocatenkantoor desnoods onder uw debiteuren beslagen leggen, dreigen met zijn of haar faillissement, desnoods dat faillissement aanvragen, bij de President van de Rechtbank in kort geding (een spoedprocedure) om veroordeling van uw debiteur vragen en een procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof voeren. In tegenstelling tot deurwaarders en incassobureaus zijn alleen bij de Rechtbanken ingeschreven advocatenkantoren als het onze daartoe bevoegd.

No cure no pay

Indien de incasso's die u ons aanlevert voldoen aan de eisen van goed debiteurenbeheer dan kunnen wij dat voor u vrijwel altijd doen tegen no cure no pay. In de enkele gevallen dat uw debiteur desondanks in de procedure verweer voert, zullen wij u van tevoren een inschatting geven van de daarmee gepaard gaande kosten. Daarbij hanteren wij het beginsel dat hoe dan ook de kosten in verhouding moeten zijn met de te verwachten baten.

Werkzaamheden op het gebied van incasso

Onze werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit:

 • Conservatoir en executoriaal beslag leggen;
 • Aanmanen, sommeren en in gebreke stellen;
 • Betalingsregelingen treffen;
 • Dagvaarden in kort geding;
 • Dagvaarden in een bodemprocedure of in hoger beroep;
 • Verweer voeren tegen een onterechte vordering;
 • Verhaalsonderzoeken;
 • Aanvragen van een exequatur;
 • Debiteurenbeheer;
 • Opstellen van algemene voorwaarden

Voor het aanleveren van uw incasso zijn onder meer benodigd:

 • Opdrachtbevestiging;
 • Gehanteerde algemene voorwaarden;
 • Openstaande facturen;
 • Verzonden aanmaningen;
 • Verweer debiteur.

Uw betrokken Incasso advocaat

Voor al uw vragen en zaken met betrekking tot incasso bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om aanmanen, dagvaarden of het beslag leggen: onze incasso advocaten helpen u graag verder. Neem voor meer informatie contact met ons op.