Uw algemene voorwaarden

De voornaamste reden om algemene voorwaarden te hanteren is standaardisering. Daarnaast kunt u hiermee uw aansprakelijkheden beperken en heeft u een sterk uitgangspunt bij problematische betalers. Echter passen veel bedrijven hun algemene voorwaarden helaas op de verkeerde manier toe of er blijken essentiële bepalingen te ontbreken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen zeer behulpzaam zijn bij het beschermen van een bedrijf tegen juridische problemen. Het is gebruikelijk hierin onder andere te regelen dat u de algemene voorwaarden van de wederpartij afwijst, dat de periode waarbinnen kan worden gereclameerd beperkt is, dat uw aansprakelijkheid beperkt is, dat uw facturen binnen een bepaalde periode moeten zijn betaald, dat u bij niet-tijdige betaling incassokosten en contractuele rente (in plaats van de wettelijke rente) zult vorderen, en nog veel meer.

Juridische correctheid

De ervaring leert dat bedrijven onderschatten wat er allemaal nodig is voordat algemene voorwaarden van toepassing kunnen worden geacht. Juist omdat een beroep op uw algemene voorwaarden waarschijnlijk maar zelden zal hoeven plaats te vinden, is het van belang dat u ze consequent en op de juridisch correcte wijze in uw bedrijfsprocessen verwerkt. Indien dat niet gebeurt, loopt u een grote kans dat u in de weliswaar zeldzame, maar ook uiterst belangwekkende situaties (bijvoorbeeld als het aankomt op uitsluiting van aansprakelijkheid) toch met lege handen staat.

Toepasselijkheid

Om binnen een bepaalde rechtsverhouding de door u gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk te kunnen laten zijn, is het van belang dat u deze aan diegene met wie u zaken wilt voeren vooraf ter hand heeft gesteld, bijvoorbeeld via de post of door het afdrukken ervan op de achterzijde van een gesloten overeenkomst of uitgebrachte offerte of als bijlage via een begeleidende brief. Doet u online zaken dan is het van belang dat u uw algemene voorwaarden online ter beschikking stelt mits de klant deze kan printen en opslaan.

Kennisname door wederpartij

In ieder geval dient diegene met wie u zaken doet ervan af kennis van te hebben genomen. U kunt niet volstaan met een eenvoudige verwijzing op uw briefpapier. Rechters gaan hiermee kritisch om, zoals ook blijkt uit recente uitspraken van de Hoge Raad. Als het komt tot een schriftelijke overeenkomst is het raadzaam in die schriftelijke overeenkomst op te nemen dat de andere partij ze heeft ontvangen, gelezen en met de toepasselijkheid ervan instemt.

Legal Scan

Graag beoordelen we de juridische consistentie van de door u gehanteerde algemene voorwaarden. Stuurt u uw algemene voorwaarden en de door u gehanteerde opdrachtbevestigingen naar ons toe, dan zullen wij die kritisch beoordelen en u van onze bevindingen schriftelijk verslag doen. Tevens zijn we graag bereid om voor een vriendelijke prijs de algemene voorwaarden voor uw bedrijf te ontwerpen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Algemene Voorwaarden contact met ons op. Onze advocaten zijn jarenlange specialist in het ontwerpen van uw algemene voorwaarden en zij helpen u graag bij een rechtszekere implementatie ervan.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs