MKB heeft veel last van laatbetalers

Onlangs riep MKB-Nederland op tot het introduceren van een zwarte lijst met laatbetalers. Betalingstermijnen van 120 dagen of meer zijn geen uitzondering, terwijl (als er niets anders is afgesproken) facturen in ieder geval binnen 30 dagen betaald moeten worden.

Vooral grote partijen, zoals multinationals en de grotere bedrijven maken zich schuldig aan te laat (of niet) betalen. Ook overheden worden vaak genoemd als laatbetaler. Laatbetalers kunnen ook wanbetalers worden (of zelfs failliet gaan) en dat is op termijn desastreus voor crediteuren. Ruwweg 1 op de 5 MKB’ers komt in de financiële problemen door wanbetalers. Het faillissement van V&D is een goed voorbeeld van hoe het fout kan gaan. Veel leveranciers zijn hierdoor in de problemen gekomen.

Wat is te laat betalen en hoe ontstaat dat?

Te laat betalen is het later betalen dan de afgesproken betaaltermijn. Hierdoor kan u in de liquiditeitsproblemen geraken. In feite financiert u uw debiteur en “speelt” u voor bank of financier. De oorzaak ligt vaak in de machtspositie van die (ene) grote klant van u. U bent bijvoorbeeld (te) afhankelijk of heeft voorafgaand aan het zakendoen géén goede afspraken gemaakt. Ook mogelijk is dat uw klant misbruik maakt van haar machtspositie. Uw facturen gaan van hand op hand en bij grote bedrijven moeten er eerst stempels met wat paraafjes op uw factuur staan voordat er betaald wordt. Een veel gehoorde klacht is dat er daags voor verstrijken van de uiterste betaaldatum vragen binnenkomen over de factuur. Er ontbreken dan plotseling gegevens, de factuur zou niet goed zijn opgesteld, een specificatie zou ontbreken etc. Het gevolg is dat uw factuur aan de kant wordt geschoven en betaling wordt uitgesteld of soms uitblijft.

Hoe voorkomt u te laat betalen?

De oorzaak van laat betalen, ligt vaak aan het begin van de contractuele afspraken. Voordat u gaat leveren, dient u zich eerst af te vragen welke afspraken u maakt of kunt maken. Vraag altijd vooraf naar de betaalprocedure bij uw afnemer/klant en anticipeer daar dan ook op bij het inrichten van uw factuur. Het begint al met het juist adresseren van uw facturen. Een veel gehoorde klacht is dat bij grote bedrijven standaard inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. U dient zich

af te vragen of u wel wilt leveren aan zo’n bedrijf. Ook kunt u proberen af te wijken van die voorwaarden en dat vooraf proberen vast te leggen. U kunt ook dreigen met een leveringsstop of daadwerkelijk de levering stopzetten. U laat dan zien dat u er boven op zit en u draait de rollen om. Uw afnemer wordt ineens afhankelijk van u. Goed debiteurenbeheer is ook belangrijk. Bel meteen en stuur op tijd aanmaningen. Zorg dat uw administratie op orde is en dat u snel en tijdig ingrijpt. Laat onbetaalde bedragen en termijnen niet te hoog oplopen. Niets doen betekent automatisch dat uw debiteur ook niets doet!

Wat te doen als de debiteur hardleers blijft?

Indien u ondanks goede voorzorgsmaatregelen nog niet betaald wordt of stelselmatig te laat wordt betaald, dan is het tijd voor drastischer stappen. U kunt bijvoorbeeld de wettelijke handelsrente gaan claimen of (mits u dat vooraf heeft afgesproken) incassokosten en contractuele boetes in rekening gaan brengen. Blijf in alle gevallen in gesprek met uw debiteur en zet de onbetaalde facturen hoog op uw prioriteitenlijst. Uw debiteur zal dientengevolge ook aandacht aan uw probleem moeten (blijven) schenken. Gemakzucht aan uw zijde wordt ongetwijfeld afgestraft met het geven van een lagere prioriteit en aandacht voor uw facturen door uw afnemer! Beslagleggen en dagvaarden is ook een optie. Dit heeft alleen zin als de vorderingen erg hoog zijn opgelopen. Belangrijk is dat u uw geld tijdig krijgt en dat de relatie met uw afnemer goed blijft. Onze advocaten hebben veel ervaring met incassotrajecten en kunnen u bij het incasseren van uw facturen van dienst zijn.

Meer informatie?

Neemt u na het lezen van deze blog nog vragen of bent u slachtoffer van een laatbetaler of wanbetaler? Neem dan contact op met SMART Advocaten.