Faillissementsaanvraag als drukmiddel

Een faillissementsaanvraag wordt vaak gedaan om druk uit te oefenen op een onwillige wanbetaler zodat deze alsnog tot betaling overgaat. De faillissementsaanvraag is vaak aanleiding voor onderhandelingen over deelbetalingen of betalingsregelingen.

Afwegingen van schuldeiser en debiteur

Als het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken, is de kans dat de schuldeiser zijn geld (volledig) krijgt klein. Reden voor de schuldeiser om enige schikkingsbereidheid te tonen. Anderzijds weet de debiteur van wie het faillissement wordt aangevraagd dat, als er geen regeling wordt getroffen en hij inderdaad meerdere schulden van meerdere schuldeisers onbetaald heeft gelaten, het faillissement zal worden uitgesproken. Er bestaat dus in zekere zin een gezamenlijk belang van schuldeiser en schuldenaar om het faillissement te vermijden.

Deelbetalingen tijdens faillissementsprocedure

Het gebeurt nogal eens dat er een deelbetaling plaatsvindt, al dan niet nadat er een betalingsregeling is getroffen. Als er nog een vervolgbetaling is beloofd wordt vaak aangegeven dat de faillissementsaanvraag pas zal worden ingetrokken als die deelbetaling daadwerkelijk is ontvangen. Als er een deelbetaling is ontvangen die enigszins de moeite waard is, heeft vasthouden aan de faillissementsaanvraag echter een zeer zuur resultaat als gevolg. Artikel 47 Faillissementswet bepaalt namelijk dat de curator ontvangen betalingen kan terugvorderen, wanneer de schuldeiser ten tijde van het ontvangen van de betreffende betaling reeds bekend was met de faillissementsaanvraag. De curator kan die wetenschap gemakkelijk bewijzen wanneer de schuldeiser die de betaling ontving, zelf de aanvrager van het faillissement was. De curator kan die betaling dan vernietigen en het bedrag terug eisen. Om die reden is het verstandig om na een substantiële betaling de faillissementsaanvraag altijd in te trekken.

Faillissementsaanvraag bij weigering

Als een betalingsregeling niet wordt nagekomen, kan gewoon een nieuwe faillissementsaanvraag worden ingediend. Het voordeel hiervan is dat, op grond van het aangehaalde artikel 47 faillissementswet, de eerdere deelbetaling niet terugbetaald hoeft te worden. Om diezelfde reden is het ook verstandig om de faillissementsaanvraag in te trekken wanneer een schuldenaar maar een deelbedrag betaalt, zonder dat er iets af te spreken valt. Je kunt de week erna een nieuwe aanvraag indienen en weet dan zeker dat het ontvangen geld op de eigen bankrekening blijft staan. Voor de schuldenaar die gokt op intrekking na een deelbetaling verdient het aanbeveling de schuldeiser na de betaling op voornoemde wetsartikel te wijzen, want het gaat nog wel eens fout en een uitgesproken faillissement wordt zelden teruggedraaid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over faillissementsaanvragen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van faillissement.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs