De misleidende makelaar

Je huis verkocht binnen enkele uren aan de makelaar, hoewel getekend bij de notaris, kan het nietig verklaard worden.

Mijn cliënt heeft een woning in eigendom samen met zijn echtgenote die terminaal ziek is. Zij kunnen de hypotheek niet meer betalen. Op een dag wandelt mijn cliënt langs een makelaar. Deze loopt met mijn cliënt mee, bezichtigt de woning in vijf minuten en brengt een bod uit, dat mijn cliënt onmiddellijk dient te aanvaarden. Mijn cliënt zegt niet veel, maar gaat wel mee naar de notaris, waar hij binnen twee uren nadat hij de makelaar bezocht de koopovereenkomst ondertekent. Partijen spreken af dat de levering binnen drie maanden zal plaatsvinden.

Mijn cliënt krijgt spijt. De woning wordt door de makelaar voor ruim € 50.000,- meer aangeboden dan hij aan mijn cliënt dient te betalen. Mijn cliënt durft zijn echtgenote niets te vertellen, ook niet dat hij haar handtekening onder de koopovereenkomst heeft vervalst. Nadat hij door de kopende makelaar op nakoming tot de overeengekomen levering wordt aangesproken, schakelt hij mij als zijn advocaat in. Namens mijn cliënt en zijn echtgenote roep ik de vernietiging van de gesloten koopovereenkomst in. In de eerste plaats heeft de echtgenote van mijn cliënte daarvoor niet de wettelijk vereiste toestemming gegeven. In de tweede plaats heeft mijn cliënt op grond van onjuiste uitlatingen van de kopende makelaar gedwaald over de werkelijke verkoopwaarde van zijn woning. In de derde plaats heeft de kopende makelaar misbruik gemaakt van de situatie.

Wegens de weigering van mijn cliënt tot levering dagvaardt de kopende makelaar mijn cliënt en zijn echtgenote voor de President van de Rechtbank. Hij vordert nakoming tot levering op straffe van een dwangsom. De President weigert toewijzing van die vordering. Hij oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is dat de gesloten overeenkomst nog van kracht is en twijfelt of mijn cliënt nog gehouden is tot levering. De President acht de kwestie te gecompliceerd voor behandeling in kort geding en verwijst naar de bodemprocedure. Wel merkt hij nadrukkelijk op dat de bedongen koopprijs aan de erg lage kant lijkt en dat het verdacht is dat binnen enkele uren na het bezoek mijn cliënt zonder behoorlijke bedenktijd de koopovereenkomst bij de notaris heeft getekend.

De kopende makelaar probeert het vervolgens in de bodemprocedure nog een keer. Tijdens de zitting blijkt dat ook de bodemrechter erg kritisch is over de rol en houding van de kopende makelaar. Als de kopende makelaar merkt dat hij ook bij de bodemrechter geen voet aan de grond krijgt, trekt hij zijn vorderingen in. Mijn cliënt weet daarna de woning op de vrije markt tegen een reële overnamesom te verkopen, die vele tienduizenden euro's hoger ligt.

Alle genoemde rechterlijke uitspraken zijn in het openbaar uitgesproken en op ons kantoor in te zien.

Uw advocaten