Doorstart na faillissement vooraf geregeld

Een cliënt met twee B.V.’s in twee verschillende steden zag dat een van zijn twee vestigingen niet draaide, door de crisis werd er te weinig verkocht. Hij zat in een bijhoek van de bouwsector. Voor een deel van zijn activiteiten had hij een koper gevonden en een ander deel van de activiteiten wilde hij graag zelf via zijn andere B.V. voortzetten. Ondertussen liepen zijn schulden op, vanwege een te hoge huur en een aantal langdurig zieke werknemers. Er speelden nog wat problemen, maar het gaat te ver om deze allemaal te noemen.

Om van een te duur huurcontract en niet betaalbare werknemers afscheid te kunnen nemen, moest het eigen faillissement worden aangevraagd, maar dan loop je ook het risico dat de curator alles aan een ander verkoopt. Dat was nou ook weer niet de bedoeling.

Uiteindelijk heb ik een duidelijke en eenvoudige overeenkomst gesloten tussen de B.V. die een week later failliet ging op grond van een eigen faillissementsaanvraag die ik indiende en de gevonden koper. Ik “verbood” de koper om de koopsom te betalen, voordat het faillissement was uitgesproken. Verder was afgesproken dat de activiteiten en spullen die mijn cliënt voor zijn andere B.V. wilde kopen, zouden worden doorverkocht door de derde aan wie de onderneming was verkocht.

Het faillissement is uitgesproken en de curator maakte exact de logische keuze die wij hadden voorzien (en gehoopt) en na wat kleine aangepaste afspraken in verband met de timing van het leegruimen van de winkel en het opzeggen van de huurovereenkomst door de curator, kon de koopsom worden overgemaakt en was de beoogde afwikkeling een feit.

De curator kon zo zorgen dat de schuldeisers nog iets van hun geld zagen en de vooraf gevonden koper ging verder met de belangrijkste activiteiten, zodat een aantal werknemers een baan kregen. Mijn cliënt kon vervolgens kort daarna verder met het stukje van de activiteiten waar hij zelf mee door wilde.

Ook bij slecht weer kunnen problemen met creativiteit, praktisch schakelen en het nemen van enig verlies flink worden beperkt en soms zelfs worden opgelost. Als je maar niet blijft stil zitten.

Uw advocaten