De onbetrouwbare vennoot

Een Midden-Amerikaan, die zich had gespecialiseerd in de import van lokaal bier uit zijn geboorteland, was een samenwerkingsverband aangegaan met een Nederlander om zijn activiteiten te kunnen financieren. Voor hun samenwerking hadden partijen een vennootschap onder firma opgericht, al waren de afspraken verder niet op papier gezet.

Toen mijn cliënt er achter kwam dat zijn vennoot zich een volle zeecontainer met geïmporteerd bier had toegeëigend, verloor hij onmiddellijk alle vertrouwen in zijn compagnon. Om die reden zegde hij de samenwerking per direct op. Omdat de vennoot van mijn cliënt begreep dat een verdere samenwerking niet haalbaar was, accepteerde hij de opzegging.

Met de opzegging van het vennootschapscontract en de acceptatie daarvan was weliswaar een einde gekomen aan de vennootschap onder firma, maar moesten de schulden en bezittingen nog worden verdeeld.

Omdat er geen schuldeisers waren, heb ik met mijn cliënt besproken dat we de wederpartij zouden voorstellen om met gesloten beurzen uit elkaar te gaan. Daarbij zou de vennoot het bier mogen houden dat hij zich had toegeëigend. In dat geval was cliënt weliswaar het bier in de zeecontainer kwijt, maar zou hij zich snel op de toekomst kunnen richten. Hij verwachtte dat hij zijn activiteiten met behulp van de door hem gelegde contacten snel zou kunnen hervatten.

Aanvankelijk bleef de vennoot weigerachtig om op dit voorstel te reageren. Een kostbare gerechtelijke procedure, waarin de rechter zou moeten worden gevraagd om de vennootschap te vereffenen, leek onvermijdelijk te worden. Hierdoor dreigde de kwestie niet alleen langslepend, maar ook zeer kostbaar te worden. Nadat ik de oud-vennoot van mijn cliënt hierop wees, ontvingen wij alsnog snel de bevestiging van de vennoot dat hij met de voorgestelde vereffening instemde. Daarmee kon het dossier gesloten worden en kon cliënt zich verder richten op de import van Midden-Amerikaans bier.

Toen ik recent op de website van mijn cliënt keek, constateerde ik naar tevredenheid dat zijn bier op meerdere locaties in Nederland wordt verkocht. Een beter bewijs van succes is er niet.

Uw advocaten