Betalingsregeling gunstig, maar niet vrijblijvend

Eerst verstopte deze afnemer zich, toen verzon deze smoesjes en vervolgens werd erkend dat er een schuld was, maar de afnemer zei dat hij niet in staat was om alles in één keer te betalen. Hij wilde een betalingsregeling. Wat doe je dan? Hierop ingaan? Een procedure starten of een faillissement aanvragen?

In dit geval zijn we akkoord gegaan met een betalingsregeling, waarbij we hebben afgesproken dat in termijnen mocht worden betaald. Het hele bedrag zou direct volledig opeisbaar zou bij te laat betalen. Ook gold er een contractuele boete bij te laat betalen. Verder kreeg ik gedaan, dat een pandrecht op de aandelen van de betreffende vennootschap werd gegeven door de directeur-eigenaar van het bedrijf. Ook werd een pandrecht op alle voorraad, inventaris en goodwill van het bedrijf verleend. Daarnaast werd afgesproken dat bij te laat betalen een hogere rente verschuldigd zou zijn.

Een discussie over de hoogte van de schuld werd kortgesloten, door af te spreken dat het bedrag zoals door ons was uitgerekend werd erkend, met de afspraak dat als de betalingsregeling stipt werd nageleefd, het verschil tussen dat bedrag en het door de wederpartij uitgerekende (lagere) bedrag zou worden kwijtgescholden, per het moment van de laatste deelbetaling.

Er zou worden afgelost in maandelijkse termijnen gedurende ongeveer 1,5 jaar. De eerste 8 maanden werd er trouw betaald, daarna kwam er een kink in de kabel. We hebben direct het gehele opeisbare bedrag, het boetebedrag opgeëist en de overeengekomen handelsrente.

De ontrouwe betaler hing binnen een paar dagen aan de telefoon, wilde de betalingsregeling herstellen zodat voor het overige zou worden gedaan alsof de regeling stipt was nageleefd. Dat vonden wij goed, een snelle betaling is immers iets waard.

Een poosje later was er weer wanbetaling, toen hebben we geen afstand gedaan van de contractuele boete en ook de korting is alsnog van tafel gegaan. Uiteindelijk is alles (onder druk) betaald.

Soepelheid bij het aangaan van betalingsregeling hoeft nog geen vrijblijvendheid te betekenen als je maar duidelijke voorwaarden stelt.

Uw advocaten