De onstuimige overname

Een ondernemer voor wie ik had gewerkt, klopte bij mij aan omdat hij een bevriende ondernemer die met zijn compagnon overhoop lag, wilde helpen. Hij probeerde te bemiddelen, terwijl de desbetreffende compagnon zijn kameraad uit het eigen bedrijf wilde gooien. Hij bood zelfs aan het bedrijf te kopen. Er werden lelijke brieven geschreven door een advocaat van de wederpartij, die schijnbaar dacht dat met dreigementen en verwijten de verkoop van aandelen zou kunnen worden afgedwongen.

Na gesprekken met het personeel en de bank kon het spel worden omgedraaid. Er werd een afkoopvoorstel gedaan, waarbij gewezen werd op de aansprakelijkheden waaraan de onstuimige compagnon zichzelf bloot had gesteld. Omdat ook het personeel hem niet meer wenste te zien en terugbetaling van de schulden aan de bank in gevaar zou komen als men verder bleef ruziën, koos deze eieren voor zijn geld en vertrok zelf. Daarbij werd wel afgesproken dat een privévordering van de betreffende man direct werd voldaan en dat de afkoopsom in termijnen zou worden betaald. Doordat ik nauw contact had met mijn cliënt, kon ik de dag dat deze tot een deal kwam, de vaststellingsovereenkomst rondschrijven en per e-mail aan hem toesturen, zodat die nog dezelfde avond werd getekend. Dat was nog best een puzzel, omdat er inclusief allerlei dochterondernemingen en indirecte aandeelhouders een stuk of vijf verschillende vennootschappen bij betrokken waren.

Het bedrijf draait inmiddels weer en beide compagnons kunnen zonder ellende vooruit.

Uw advocaten