Beslag leggen

Een schuldeiser kan beslag leggen op goederen van een schuldenaar indien deze zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen. Beslag leggen kan een effectief middel zijn om uw wederpartij te dwingen tot betaling.

Conservatoir beslag

Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag (ook wel bewarend beslag genoemd) is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Dit kan gedaan worden om te voorkomen dat u een hoop (gerechtelijke) kosten maakt die u uiteindelijk niet op uw debiteur kunt verhalen. De wet biedt de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen indien u gegronde redenen hebt om te vrezen dat uw debiteur zal proberen om eventuele verhaalsmogelijkheden op hem ongedaan te maken, bijvoorbeeld door zijn bezittingen te 'verkopen' of gelden naar het buitenland te sluizen.

Vermogensbestanddelen die veilig gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: onroerend goed (zoals woningen, gebouwen en grond), schepen, banktegoeden, loon, salaris, uitkeringen, andere vorderingen van de debiteur op derden, aandelen en inboedel. In het Kadaster kunnen wij nagaan of de debiteur enig onroerend goed op zijn naam heeft staan. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij nagaan of de debiteur volledige eigenaar is van een bedrijf. Indien nodig kunnen wij een verhaalsonderzoek laten verrichten naar de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur.

Procedure

Om conservatoir beslag te mogen leggen dient vooraf verlof te worden verzocht bij de Voorzieningenrechter (oftewel de President) van de Rechtbank. Hij verleent dat verlof als aan de wettelijke voorwaarden en de interne beleidsregels van de rechtbanken is voldaan. Dit verlof kan alleen worden verzocht door een advocaat. Na het leggen van een conservatoir beslag dient binnen acht tot veertien dagen een procedure tegen de schuldenaar te worden gestart. De schuldenaar zal dan moeten voorkomen bij de (kanton)rechter.

Het risico van beslagleggen

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet geheel zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden.

Executie en executorial beslag

Als u in die procedure echter gelijk krijgt kunt u met het vonnis in de hand opdracht geven tot openbare verkoop van de goederen waarop beslag is gelegd (executie genoemd). Tevens kan dan executoriaal beslag worden gelegd op goederen waarop nog geen conservatoir beslag was gelegd.

Beslag als pressiemiddel

Conservatoir beslag wordt regelmatig gebruikt als pressiemiddel in civiele conflicten. Een beslag op de bankrekening(en) kan een onderneming zeer effectief lamleggen. De beslagen partij zal dan geen andere keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. Op dit kort geding kan door de schuldeiser op een schikking worden aangestuurd.

Meer informatie

Beslag leggen onder uw debiteur is een vak apart. Er komt veel inzicht en strategie bij kijken. Hoewel de meeste advocaten geneigd zijn in het wilde weg tegen hoge kosten beslag te leggen, kunnen onze advocaten als incasso-specialist die beslaglegging op uiterst effectieve wijze voor u bewerkstelligen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs