Holleeder: Sponsoren of plukken?

Er is veel kritiek op organisaties als Revu, Nova College Tour en horlogemerk Otumm Watch. De reden? Zij betalen Heineken-ontvoerder Holleeder voor columns, interviews en reclame.

Echter... Holleeder moet 17,9 miljoen euro aan de overheid betalen, omdat hij zoveel zou hebben verdiend met zijn criminele activiteiten. Dat zal hij toch ergens moeten verdienen.

Als u een wanbetaler hebt, kunt u hem door de rechter tot betaling laten veroordelen. Met het vonnis geeft de rechter toestemming om uw vordering - met de deurwaarder als zwaard van justitie - te verhalen op (nagenoeg) alle bezittingen van de debiteur.

Niet alleen kunnen bezittingen als een huis, een auto of juwelen worden verkocht, zodat u uw geld krijgt. Ook kunt u beslag leggen op geld dat de wanbetaler te goed heeft van bijvoorbeeld bank, werkgever of uitkeringsinstantie.

Door beslaglegging kan alleen nog aan u bevrijdend worden betaald. Als dan toch aan uw wanbetaler wordt betaald (door bank of werkgever bijvoorbeeld), kunt u eisen dat nog een keer wordt betaald, maar dan aan u, alsof de betaling aan de wanbetaler er niet is geweest. Om beslaglegging kan niemand heen.

Bij ondernemers met wisselende opdrachtgevers is vaak niet bekend van wie zij geld tegoed hebben. Dat staat meestal niet in de krant, tenzij het om een bekende Nederlander gaat als Holleeder. Justitie moet dus maar snel beslag leggen.

Houd contact met uw wanbetalers, zo kunt u in de gaten houden waar hun geld vandaan komt. Als u weet dat uw debiteur waardevolle bezittingen heeft of u weet waar hij werkt, kunt u al beslag leggen voordat u gaat procederen. Op die manier wordt de kans een stuk groter dat u uw geld krijgt als de rechter uw vordering toewijst.