Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer bepaalt het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van haar debiteuren. Doel is het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen (op tijd betaald worden met een zo klein mogelijk risico van non-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning).

Het incasseren van uw vorderingen is een vak apart. U wilt immers dat uw debiteuren uw vorderingen hoe dan ook betalen. Debiteurenbeheer bepaalt het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van haar debiteuren. Het doel hiervan is het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen.

Goed debiteurenbeheer

Onze juridische adviezen beginnen bij de wijze waarop u uw contractuele relaties vorm geeft. Als die in orde is, zult u zo goed als geen risico's meer lopen in de gevallen dat het op incassomaatregelen moet aankomen. Als u ons opdracht geeft uw debiteurenbeheer door te lichten, zullen wij u vragen stellen als: Op welke wijze brengt u uw offertes uit? Hoe beoordeelt u de kredietwaardigheid van uw klanten? Hanteert u waterdichte algemene leverings- en betalingsvoorwaarden? Past u uw algemene voorwaarden correct toe?

Daarnaast zijn wij kundig in het beoordelen van uw debiteurenbeheer, zoals: Hoe heeft u uw sommaties verwoord? Onderhoudt u persoonlijk (telefonisch) contact met uw debiteuren? Welke betalingstermijnen hanteert u? Wat is de gemiddelde termijn waarbinnen uw vorderingen daadwerkelijk worden betaald? Bevestigt u op de juiste wijze gemaakte (af)betalingsafspraken?

Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat u de relatie met uw afnemers zo lang mogelijk goed wilt houden. Maar ook dat u als het erop aan uw geld wilt ontvangen voor de door u geleverde producten of diensten.

Incasso van uw vordering

Indien dan ondanks uw deugdelijk, door ons gescreend debiteurenbeheer toch incassomaatregelen onontkoombaar zijn, dan zullen in onze handen uw kansen op succes zo goed als zeker zijn. Elke incasso-opdracht die u ons aanlevert wordt hierbij individueel behandeld en is voor ons maatwerk.

Daarnaast kunnen wij als advocatenkantoor desnoods onder uw debiteuren beslagen leggen, dreigen met zijn of haar faillissement, desnoods dat faillissement aanvragen, bij de President van de Rechtbank in kort geding (een spoedprocedure) om veroordeling van uw debiteur vragen en een procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof voeren. In tegenstelling tot deurwaarders en incassobureaus zijn alleen bij de Rechtbanken ingeschreven advocatenkantoren als de onze daartoe bevoegd.

No cure no pay

Indien de incasso's die u ons aanlevert voldoen aan de eisen van goed debiteurenbeheer dan kunnen wij dat voor u vrijwel altijd doen tegen no cure no pay. In de enkele gevallen dat uw debiteur desondanks in de procedure verweer voert, zullen wij u van tevoren een inschatting geven van de daarmee gepaard gaande kosten. Daarbij hanteren wij het beginsel dat hoe dan ook de kosten in verhouding moeten zijn met de te verwachten baten.

Meer informatie

Onze gespecialiseerde advocaten geven u graag advies op maat. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs