Buitenrechtelijke incassokosten (WIK)

Buitengerechtelijke kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de incasso van een geldvordering. Dit wordt dan ‘buitengerechtelijke incassokosten’, ofwel ‘BIK’ genoemd.

Staffel buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juni 2012 is een wet in werking getreden die zorgt voor een uitbreiding van artikel 6:96 BW. Deze wet verandert ons huidige systeem met betrekking tot het berekenen van incassokosten. Ingevolge deze wet worden de incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Doel van deze wetgeving is om consumenten en eenmanszaken te behoeden tegen onredelijk hoge incassokosten.

Gestaffelde berekening van incassokosten

Een van de nieuwe bepalingen uit de wet brengt met zich mee dat de Minister voortaan bij besluit regels kan stellen voor de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Hierbij heeft de Minister bepaald dat de buitengerechtelijke kosten als volgt kunnen worden berekend:

  • Over de eerste € 2.500,00 wordt 15% berekend, met een minimum van € 40,00;
  • Over de volgende € 2.500,00 wordt 10% berekend;
  • Over de volgende € 5.000,00 wordt 5% berekend;
  • Over de volgende € 190.000,00 wordt 1% berekend;
  • Over het meerdere boven € 200.000,00 wordt 0,5% van de hoofdsom berekend, met een maximum van € 6.775,00.

Bij het uitvoeren van deze berekening dient in beginsel alleen gekeken te worden naar de hoofdsom. In principe mag bij het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten geen rekening worden gehouden met eventuele rente, tenzij de incassokosten na één jaar nog niet betaald zijn. In dat geval mag deze rente bij de hoofdsom opgeteld worden en mogen de incassokosten worden herberekend.

Incassokosten en BTW

Indien een schuldeiser meerdere schulden heeft op dezelfde debiteur, moeten de vorderingen bij elkaar worden opgeteld voor het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten. Als de schuldeiser de BTW niet in vooraftrek kan nemen, mag hij de buitengerechtelijke incassokosten verhogen met de verschuldigde BTW. Kan de BTW wel verrekend worden, dan mag dit niet. Is de schuldenaar een consument, of een met een consument te vergelijken (kleine) onderneming, dan is de regeling van dwingend recht. Dit betekent dat niet ten nadele van de consument afgeweken mag worden. Voor bedrijven mag wel bij overeenkomst afgeweken worden van deze wettelijke regeling.

Aanmaning bij incassokosten

Om aanspraak te kunnen maken op betaling, is noodzakelijk dat de vordering opeisbaar is. Over het algemeen wil dat zeggen dat de betalingstermijn moet zijn verstreken.

Indien de schuldenaar een consument is, dan kan niet direct aanspraak worden gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten zodra de vordering opeisbaar is. Daartoe dient de debiteur eerst nogmaals een aanmaning te versturen. De zogenaamde 14 dagen brief. In deze aanmaning dient aangegeven te worden dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht als binnen 14 dagen niet tot betaling wordt overgegaan en hoe hoog die incassokosten dan zullen zijn. Pas na het verstrijken van de termijn van 14 dagen mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.

Conclusie

Met deze wet en dit besluit van de Minister wordt de wettelijke grondslag voor buitengerechtelijke kosten verbeterd. Het is te hopen dat dit rechters ertoe aanzet om buitengerechtelijke kosten vaker toe te wijzen. Hoewel ook dan ongetwijfeld niet alle juridische kosten zullen worden vergoed, blijft de schade voor ondernemers hopelijk vaker en meer binnen de perken, waardoor ze per saldo een groter bedrag van het geïncasseerde (hun openstaande factuur) zelf kunnen houden.

Meer informatie

Onze tip is om uw algemene voorwaarden te laten screenen, en zo nodig te laten aanpassen. Indien u dat wilt, kan dan meteen een (specifieke) bepaling geschreven worden voor ondernemers die uw facturen onbetaald laten. Met hen mag u in de algemene voorwaarden namelijk afspreken van deze wettelijke regeling wordt afgeweken. Bij consumenten geldt dit overigens niet.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs