Ontslag op staande voet

Er kunnen situaties zijn waarbij u als werkgever de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer niet langer duldt. Hij beledigt u of uw familieleden ernstig, smijt met spullen, is vernielzuchtig, heeft bedrijfseigendommen verduisterd of heeft belangrijke bedrijfsgeheimen doorverteld.

Tips voor de werkgever

 • Roep van tevoren de hulp in van een advocaat die in arbeidsrecht is gespecialiseerd: Bel met 040 - 284 11 72.
 • Hoor de werknemer eerst om ongelukkige misverstanden voor te zijn.
 • Wacht daarna niet met het ontslag op staande voet, maar handel onmiddellijk. Wees duidelijk.
 • Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk, per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Vermeldt daarbij de redenen die tot het ontslag op staande voet hebben geleid.
 • Vermeldt in uw ontslagbrief dat u zich het recht voorbehoudt om de schade te vorderen die uit het ontslag voorvloeit.
 • Doe in geval van diefstal of geweld aangifte bij de politie.
 • Wikkel het dienstverband onmiddellijk financieel af. Betaal de openstaande saldi vakantiedagen en vakantiegeld direct uit. Vergeet niet de loonstrook te verwerken.

Waarschuwing

Ga als werkgever niet lichtvaardig om met het geven van ontslag op staande voet. In veruit de meeste gevallen ontkomt de werknemer niet aan het instellen van een rechtsvordering tot werkhervatting en doorbetaling van salaris. Rechters gaan uiterst kritisch om met de vraag of ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Dat blijkt in de praktijk maar zelden het geval te zijn. Vraag altijd eerst advies bij een advocaat die in arbeidsrecht is gespecialiseerd.

Tips voor de werknemer

 • Voorkom dat u enige aanleiding geeft voor ontslag op staande voet. Zorg dat u zich altijd kunt verantwoorden.
 • Roep onmiddellijk de nietigheid van het ontslag op staande voet in. Meldt daarbij dat u zich onverminderd beschikbaar houdt voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Doe dat schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst.
 • Blijf uit de buurt van uw werkplek zolang u daar niet welkom bent.
 • Vraag uw collega's van het gebeurde een verklaring op schrift te stellen.
 • Als u het gevoel heeft overspannen te zijn, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Vraag uw arts of er aanleiding is u kalmerende middelen voor te schrijven. Vraag uw arts dan tevens om een medische verklaring. Ga desnoods gelijk naar een psycholoog.
 • Zet voor uwzelf en uw advocaat uw eigen verhaal op schrift. Betrek daarbij de voorgeschiedenis.
 • Roep de hulp in van een advocaat die in arbeidsrecht is gespecialiseerd: Bel met 040 - 284 11 72. Of stuur ons een email middels het contact formulier rechts op de site. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • Lees het hoofdstuk op deze website onder de knop "loonvordering".