Ondernemen en recht

Om succesvol te kunnen ondernemen moeten een heleboel zaken praktisch worden geregeld. Ook wilt u goed reageren op risico’s.

Dagelijks adviseren wij hierover; regelen wij praktische zaken en leggen wij de puzzel voor en met de ondernemers die wij bijstaan.

Kiest u voor een B.V. of een V.O.F. dan wel een eenmanszaak? Wij kunnen u vertellen wat de voordelen zijn van een B.V. en wat het verschil is tussen een maatschap en een V.O.F. en wat u met uw mede-aandeelhouder moet regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Wij leggen uit of en hoe u bestuurdersaansprakelijkheid kunt voorkomen en hoe u verwijten van onbehoorlijk bestuur kunt bestrijden. Ook adviseren wij over hoe u uw merken kunt beschermen en wat u doet bij planschade wegens werkzaamheden of andere tegenvallers.

Aandachtsgebieden

Bij het ondernemen wijzen wij de weg bij:

1. Ondernemingsvorm

Is een holding met één of meerdere werkmaatschappijen praktisch voor u? Wat zijn de consequenties als u werkt vanuit een V.O.F. of maatschap?

2. Aandeelhouders

Wat zijn de rechten en plichten van de aandeelhouders? Waar moet je als aandeelhouder aan denken? Waarover maak je afspraken als aandeelhouders? Hoe zit het met winstrechten en stemrecht?

3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij onderneming

Als je wint heb je vrienden, maar als het tegenzit krijgt u dan verwijten van mede aandeelhouders? Wanneer bent u persoonlijk aansprakelijk? Zorg dat u niet het verwijt krijgt dat u een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens de Belastingdienst of een leverancier en voorkom dat u onbehoorlijk bestuur kan worden verweten.

4. Aandeelhoudersgeschil

Ruzie met je zakenpartner c.q. je medevennoot? Hoe los je dat op? Opstappen als aandeelhouder? Of wil je dat je medeaandeelhouder vertrekt? En even belangrijk, hoe voorkom je ruzie met je mede-aandeelhouder?

5. Fusie en overnames

Fusie of overname? Wil je een bedrijf overnemen of samenvoegen? Of wil je je bedrijf verkopen? Dan kun je denken aan een overname of fusie. (Ver)koop je de aandelen of de activiteiten en voorraden en evt. verdere activa? Wanneer laat je B.V.’s versmelten (fusie)? En wanneer kies je er voor aandelen of bezittingen (activa) over te nemen? Dat bepaal je aan de hand van de rechten en verplichtingen die je achteraf wilt overhouden.

6. Investeringen en geldleningen

Investeren is een kwestie van het op de juiste wijze inschatten van kansen en risico’s. SMART Advocaten vertaalt dit met u in een praktisch plan. Hoe zorgt u dat u als ondernemer uw investeringen veilig stelt. Wanneer is het tijd voor spreiding van risico’s. Heeft u al een pandrecht voor de geldlening die u zelf beschikbaar stelt? Hoe zorgt u dat u verder kunt met de onderneming als de B.V. onverwacht ooit failliet zou gaan? Wij zetten dit graag met u op een rij.

7. Merkbescherming

Is uw naam een herkenningsteken voor de klanten die u toch weten te vinden of heeft u een merk waarmee u zich positioneert? In het laatste geval, hoe beschermt u dit merk dan het beste?

Uw advocaten

Gerelateerde blogs